ภาวะอาหารเป็นพิษสามารถสร้างความเสียหายให้กับ DNA ของคุณได้อย่างถาวร

IMAGE: Medical Xpress

ช่วงเวลาสั้นๆอันแสนเลวร้ายของภาวะอาหารเป็นพิษอาจทำให้คุณหมดแรงที่จะลุกขึ้นยืนด้วยเท้าของคุณ แต่ไม่กี่วันต่อมาคุณก็จะกลับไปเป็นตัวคุณคนเดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น แต่ทว่างานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัย Cornell แสดงให้เห็นว่าเชื้อ Salmonella บางชนิดอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและสามารถส่งผลกระทบได้เป็นระยะเวลานาน ในบางครั้งก็สามารถทำให้ DNA ของคุณเกิดความเสียหายอย่างถาวรและยังส่งผลให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากขึ้นในอนาคต

ตามที่ Center for Disease Control (CDC) กำหนดไว้ว่า Salmonella เป็นที่มาของหนึ่งล้านกรณีของการเจ็บป่วยที่มีอาหารเป็นพาหะในประเทศสหรัฐฯทุกๆปีแต่ก็ไม่รุนแรงถึงตาย จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 400 คนมักจะตายจากการเจ็บป่วยส่วนคนที่เหลือมักจะฟื้นตัวได้ด้วยตัวเองในเวลาไม่กี่วันหรือหนึ่งสัปดาห์

IMAGE: Tech Times

ที่ศูนย์กลางการศึกษาของ Cornell ได้ทำการศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ Salmonella ชนิด Typhi ที่ทำให้เกิดโรคไข้รากสาดน้อย โดย Typhi จะสร้าง cytolethal distending toxin (S-CDT) ซึ่งเป็นสารที่รู้จักกันว่าจะเข้าสู่เซลล์ของ host และสร้างความเสียหายให้กับ DNA นอกจากนี้นักวิจัยก็ได้ทำการตรวจสอบสายพันธุ์ชนิดอื่นๆของเชื้อ Salmonella รวมถึงสายพันธุ์ทั่วไปที่ทำให้อาหารเป็นพิษ เช่น Javiana, Montevideo, Oranienburg และ Mississippi โดยพบว่าเชื้อเหล่านี้ยังมีศักยภาพที่จะแสดง S-CDT

เมื่อทีมวิจัยทำการทดสอบผลกระทบของแบคทีเรียที่สร้าง S-CDT เหล่านี้ที่มีต่อเซลล์ของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ พวกเขาได้พบร่องรอยความเสียหายของ DNA ที่ค่อนข้างชัดเจน แม้ว่านักวิจัยจะไม่รู้อย่างละเอียดถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากความเสียหายดังกล่าวที่มีผลต่อร่างกายแต่มันก็สามารถทำให้การเจ็บป่วยที่มีอาหารเป็นพาหะเกิดได้บ่อยขึ้นในอนาคต

IMAGE: Cornell Chronicle

Rachel Miller ผู้ศึกษาประเด็นดังกล่าวได้อธิบายว่า “ความคิดเกี่ยวกับความเสียหายของ DNA ที่เป็นไปได้ เช่น พวกเราทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันผิวของเราจากการทำลายของแสงอาทิตย์ ถ้าไม่ใช้ครีมกันแดดพวกเราก็จะถูกแดดเผาและอาจมีปัญหาผิวหนังในภายหลัง และแบคทีเรีย Salmonella อาจทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน มากกว่าที่จะแสดงบนเซลล์ร่างกายของคุณซึ่งจะเกิดความเสียหายของ DNA ซึ่งความเสียหายของ DNA ที่เพิ่มขึ้นนั้นจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมและก็มีโอกาสที่ความเสียหายของ DNA จะไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างถูกต้อง ซึ่งตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้ผลกระทบที่แน่ชัดในระยะยาวของการติดเชื้อ Salmonella แต่อย่างใด”

New Atlas


Originally published at Green Lover.