ก๋วยเตี๋ยวน้ำมิโสะ น้ำซุปทาฮินี (งาบด)

สูตรอาหารโดย โยฮัน ลุนด์เกรน จากสวีเดน

ประวัติเชฟ โยฮัน ลุนด์เกรน

โยฮัน ลุนด์เกรน เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งอายุ 36 ปี อาศัยอยู่ที่เมืองมัลโม ซึ่งเป็นเมืองที่ดีที่สุดในความเห็นของเขา ในฐานะของคนทำอาหารที่ใช้พืชผักเป็นหลัก โยฮันหลงใหลอาหารที่ปรุงง่าย ๆ คุณภาพดี และรสชาติอร่อย เขาชอบอาหารสูตรเนื้อสัตว์แต่ทำแบบไม่ใส่เนื้อ โยฮันเชื่อว่า อาหารทุกชนิดมีสำเนาที่เป็นพืชผักคู่กันมาเสมอ ช่วงที่โยฮันไม่อบขนมหรือทำอาหาร เขาก็มักจะเล่าประโยชน์ของอาหารที่ใช้พืชผักเป็นหลักให้เพื่อน ๆ ฟังทั้งในบล็อก ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะ และเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ โยฮันเลิกกินเนื้อมาตั้งแต่ 16 ปีก่อน เหตุผลง่าย ๆคือ เขาหาข้อแก้ต่างให้ตัวเองไม่ได้ว่า ทำไมต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่น

แรงบันดาลใจที่ทำให้กินเนื้อสัตว์น้อยลง

การทำอาหารหรือขนมที่ใช้พืชผักเป็นหลักนั้นไม่ได้ยากหรือไม่อร่อยแต่อย่างใด สูตรที่แนะนำนี้พิสูจน์ได้เลย นอกจากจะทิ้งร่องรอยไว้กับสิ่งแวดล้อมเพียงน้อยนิดแล้ว ยังเป็นสาระสำคัญสำหรับผมมากที่จะไม่มีส่วนผสมใด ๆ จากสัตว์ในอาหารเลย เรามีโลกใบเดียว ก็ต้องช่วยกันดูแล

ก๋วยเตี๋ยวน้ำที่ผมแนะนำนี้ใส่เต้าหู้ขาว และน้ำซุปทาฮนี (งาบด) ใส่พริกน้ำมัน น้ำซุปโชยุ และกิมจิ ก็ทำให้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาเลย ส่วนผสมของวัตถุดิบธรรมดาทำให้น้ำซุปมีรสชาติเข้มข้น และนุ่มนวล ด้วยรสชาติที่สัมผัสได้ทีละรสเป็นขั้น ๆไป ส่วนผสมที่ใส่ในซุปก็หาได้ง่าย และไม่แพง อร่อยกว่าด้วย ผมใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งสาลี ลวกในน้ำซุป แต่เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ละแบบก็ขึ้นอยู่กับเวลาในการลวกด้วย ส่วนผสมอื่นๆ ก็คือ เต้าหู้ทอด และลูกชิ้นปลาวีแกน ซึ่งหาซื้อได้จากร้านของชำเอเชียหลายแห่ง

ก๋วยเตี๋ยวเต้าเจี้ยว ซุปทาฮินี(งาบด)

ส่วนผสม

น้ำ 700 มิลลิลิตร
มิโสะขาว 3 ช้อนโต๊ะ
ทาฮินี(งาบด) 2 ช้อนโต๊ะ
พริกน้ำมัน (แล้วแต่ว่าชอบเผ็ดแค่ไหน) 1–2 ช้อนโต๊ะ
ซอสโชยุ (ขึ้นอยู่กับความเค้มของมิโสะ) 1–2 ช้อนชา
น้ำซุปกิมจิ (แล้วแต่ชอบ) 1 ช้อนโต๊ะ
เส้นก๋วยเตี๋ยวสำหรับ 2 ที่
เต้าหู้ทอด 50 กรัม
ลูกชิ้นปลาวีแกน 6 ลูก
งา 2 ช้อนโต๊ะ
ต้นหอมซอย 100 มิลลิลิตร
กิมจิ 1ช้อนพูน

ต้มน้ำใส่มิโสะ ทาฮินี พริกน้ำมัน และน้ำซุปกิมจิ ใส่เส้น เต้าหู้ และลูกชิ้นปลา ต้มจนเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ที่ ใส่กิมจิเล็กน้อยในน้ำซุปจะได้รสชาติหมักดองมากขึ้น แนะนำส่วนผสมอื่น ๆ เช่น หัวหอม บล็อกโคลีสด สาหร่าย ถั่วลิสงบด และผักชี

ติดตามเชฟโยฮัน ลุนด์เกรน ได้ที่
Blog: http://www.vaxtbaserat.nu
Instagram: @vaxtbaserat.nu
Facebook: facebook.com/vaxtbaserat.nu
Bloglovin: https://www.bloglovin.com/blogs/vaxtbaserat-19194613

Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Greenpeace

  Written by

  We're an independent global campaigning organisation acting to change attitudes and behavior, to protect the environment and promote peace.

  Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

  Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade