ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอินทรีย์

Mar 29, 2018 · 2 min read

สูตรอาหารโดย อนัฆ นวราช จากประเทศไทย

ประวัติอนัฆ นวราช

อนัฆ นวราช ช่างภาพ และผู้ก่อตั้ง ปฐมออร์แกนิค ลิฟวิ่ง ที่เชื่อมโยงฟาร์มอินทรีย์สู่ชาวกรุงเทพฯ

ความหลงไหลในเกษตรอินทรีย์ของ อนัฆ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ สามพราน ริเวอร์ไซต์ ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครับของเขาหันมาทำสวนผัก และผลไม้อินทรีย์จนผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่งริเริ่มโดยอรุษ นวราช พี่ชาย และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย อนัฆ และพี่ชายเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อการดูแลร่างกาย และผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ภูมิปัญญาไทยและเทคนิคสมัยใหม่

ร้านปฐม ออร์แกนิคตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงเทพฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลไม้ ผัก กาแฟ และอาหารอินทรีย์

แรงบันดาลใจที่ทำให้กินผักมากขึ้น

กินอาหารที่ปลอดเนื้อสัตว์ และมีแต่ผักอินทรีย์นั้นไม่เพียงแต่เพื่อตัวเราเองแล้ว ยังดีต่อโลกด้วย การกินผักมากขึ้นดีต่อสุขภาพกาย และใจ

ผัก และสมุนไพรที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ท้าทายให้เราได้คิดว่า จะเอาไปปรุงเป็นอาหารอะไรดี การทำเกษตรเชิงนิเวศไม่ใช้สารเคมีทำให้ดินสมดุลซึ่งดีต่อโลกของเรา การปลูกผักเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีนั้น ฝนจะชะสารเคมีจากดินไปสู่แม่น้ำ และสุดท้ายก็กลับมาที่ตัวเราเอง

อาหารสูตรนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแบบไทยที่ใส่ความทันสมัยเข้าไป เหมาะสำหรับกินเล่นหรือในงานคอกเทล แต่ละคำจะได้ทั้งรสชาติที่อร่อย และกลิ่นที่หอมหวาน รสเข้มและเปรี้ยว มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยใช้เวลาทำไม่นาน เชฟภูมิใจนำเสนอกุหลาบมอญอินทรีย์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสวนสามพราน เมื่อนำมาห่อเครื่องปรุงจึงให้กลิ่นหอมอบอวล เมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้ คุณสามารถดัดแปลงโดยใช้ผัก และสมุนไพรตามฤดูกลาลตามสี และชนิดที่ชอบได้เลย

ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอินทรีย์

สำหรับ 4 ที่

เวลาที่ใช้ปรุง 20 นาที

ส่วนผสม

ผักกาดขาว 25 กรัม
ผักกวางตุ้ง 25 กรัม
มันเทศญี่ปุ่น 50 กรัม
กุหลาบมอญ (หรือกุหลาบพันธุ์เล็กอื่น ๆ) 25 กรัม
ดอกเข็ม (หรือดอกไม้อื่น ๆ) 25 กรัม
ใบสะระเหน่ 25 กรัม
กะหล่ำปลี 37.5 กรัม
แผ่นแป้งปอเปี๊ยะสด 6 กรัม
ซีอิ๊วขาว 5 กรัม
น้ำตาลทรายแดง 2.5 กรัม
น้ำมันพืช 2.5 กรัม

* ผักทุกชนิดสามารถเปลี่ยนได้ เช่น มันเทศญี่ปุ่นอาจใช้ฟักทอง หรือ บัทเตอร์นัท หรือ ผักตามฤดูอื่น ๆ แทนได้)

น้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
(เผ็ด และเปรี้ยว)
ซีอิ๊วขาว 5 กรัม
น้ำมะนาว 5 กรัม
น้ำตาลทรายแดง 4.5 กรัม
พริกขี้หนูสวน 1 กรัม **
กระเทียมสับ 1.8 กรัม
รากผักชี 1 กรัม

** สูตรนี้เผ็ดระดับกลางสำหรับคนไทย เพิ่มหรือลดจำนวนพริกได้ตามชอบ

วิธีปรุง

 1. หั่นผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง มันเทศญี่ปุ่น และกะหล่ำปลี
 2. เทน้ำมันใส่กระทะ และรอจนน้ำมันร้อน ใส่ผักลงไปผัดจนสุก ปรุงด้วยน้ำตาลทรายแดง และซี้อิ๊วขาวคนให้เข้ากัน และทิ้งไว้ให้เย็น
 3. ตัดแผ่นแป้งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน
 4. แช่แผ่นแป้งในน้ำ รอให้นุ่ม
 5. วางกลีบกุหลาบมอญ 2–3 กลีบ ใบสะระแหน่ 1–2 ใบ และผักที่ผัดไว้แล้ว 1 ช้อนโต๊ะ ใส่บนแผ่นแป้ง และห่อให้เป็นก้อน
 6. เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บ

ติดตามอนัฆ นวราช ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/patom.organics/

Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Greenpeace

  Written by

  We're an independent global campaigning organisation acting to change attitudes and behavior, to protect the environment and promote peace.

  Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

  Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade