พาสต้าสวิสชาร์ดอันน่าตื่นใจ

Mar 29, 2018 · 2 min read

สูตรอาหารโดย คิม ลีย์สัน (มาดาม ซาซซ่า) จากเบลเยี่ยม

ประวัติคิม ลีย์สัน (มาดาม ซาซซ่า)

คิม ลีย์สัน เขียนบล็อกมานานมากกว่าสิบปีแล้วในชื่อ Mme Zsazsa หรือ มาดาม ซาซซ่า เธอเขียน และวาดภาพประกอบให้หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร แทนที่จะนั่งอยู่ในบ้านทั้งวันเธอเลือกที่จะใช้เวลาลงมือทำสวนผัก และครุ่นคิดว่าจะทำอะไรให้สามี และลูก ๆ กินในมื้อเย็น เมื่อปี พ.ศ. 2560 เธอแต่งตำราอาหารเล่มแรกซึ่งมีสูตรอาหารมังสวิรัติที่น่ากินที่สุดมากมาย

แรงบันดาลใจที่ทำให้กินเนื้อสัตว์น้อยลง

ฉันไม่ได้จะมาสั่งสอน เพราะเราทุกคนมีความชอบอาหาร ฉันไม่อยากกินเนื้ออีกต่อไป ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ ฉันไม่อยากหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองเกี่ยวกับผลกระทบทางนิเวศที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และวิธีที่สัตว์ถูกกระทำ

เมื่อหลายปีก่อน ฉันเตรียมตัวเพื่อลดการกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงมากที่สุด ด้วยการปลูกผักสวนครัวแปลงใหญ่ เป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่วัตถุดิบสำหรับอาหารค่ำเกือบทั้งหมดมาจากแปลงผักนี้ และฉันก็พบว่านี่คือการพึ่งพาตัวเองที่เยี่ยมยอด

ฉันจึงเลือกที่จะใช้วิธีโชว์อาหารแสนอร่อยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแทนการไปสอนผู้คนว่าพวกเขาควรจะกินอะไร

พาสต้าสวิสชาร์ดที่น่าตื่นใจ

สำหรับ 4 ที่
เวลาเตรียม และปรุง 30 นาที

ส่วนผสม

ต้นสวิสชาร์ดหลายๆสี 6–8 ก้าน แยกใบจากก้าน หั่นก้านเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาด 1 เซนติเมตร หั่นใบเฉียง
กระเทียมสับละเอียด 3 กลีบ
เมล็ดยี่หร่า 1 ช้อนโต๊ะ
พริกป่น
ลูกเกด 1 กำมือ
วอลนัทสับหยาบ 1กำมือ
สปาเก็ตตี้ 400 กรัม
น้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันวอลนัท หรือ น้ำมันเฮเซลนัต 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันมะกอก
พริกไทย และเกลือ

วิธีปรุง

 1. ตั้งหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ ต้มพาสต้า และผัดก้านชาร์ดไปพร้อมๆกัน
 2. ตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอก ใช้ความร้อนต่ำ ใส่กระเทียม และเมล็ดยี่หร่า พริกป่น ลูกเกด และวอลนัท คนให้เข้ากัน ผัดจนได้กลิ่นหอม ใส่ก้านชาร์ดลงไปคลุก เพิ่มไฟ และผัดให้ทั่วบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้ไหม้ เมื่อก้านชาร์ดนุ่มได้ที่ ใส่ใบชาร์ดลงไปผัดจนสุก ปรุงรสด้วยเกลือ และพริกไทย
 3. รินน้ำต้มพาสต้าออก และใส่พาสต้าลงไปคลุกกับชาร์ด โรยน้ำมันวอลนัท และน้ำมันงาที่พาสต้า

ต้องการเครื่องเคียงไหม ลองแตงกวาเปรี้ยวหวานเป็นเครื่องเคียงดู

เตรียมชาม ใส่น้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ แอบเปิ้ลไซเดอร์ 4 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ เกลือ และพริกไทยดำ 1 ช้อนโต๊ะ ผ่าแตงกวาหนึ่งลูกออกเป็น 2–3 ชิ้น สับใบต้นหอม และใส่ทั้งหมดในขวดดอง ปิดฝาใส่ตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เครื่องเคียงอีกอย่างที่อร่อยคือ พริกหวานหั่นบางๆ

เคล็ดลับ

เพิ่มรสเผ็ดนิด ๆ ด้วยพริกสด

พิเศษจากมาดามซาซซ่าถึงคนปลูกผักสวนครัวทุกคน:

ชาร์ดเป็นผักที่มีอายุขัยยาวนาน สวย และมีประโยชน์มากที่สุดในบรรดาผักสวนครัว แต่คนเพิ่งหันมากิน คนที่ไม่ชอบหัวบีทก็อาจทำใจยากที่จะชอบชาร์ดสีแดง กรณีอย่างนี้ ให้ลองกินชาร์ดสีอื่น แต่ก็จะไม่อร่อยเท่า

ชาร์ดใบอ่อนเหมือนผักโขม เมื่อใบเริ่มใหญ่ขึ้น คุณสามารถแยกใช้ใบหรือก้านได้ เพราะก้านชาร์ดจะใช้เวลาปรุงนานกว่าใบ หากจะปลูกชาด เริ่มได้ตั้งแต่กลางมีนาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งจะได้กินชาร์ดที่ปลูกในเดือนมีนาคมจนถึงฤดูใบไม้ผลิเลย อย่างไรก็คุ้มค่าที่จะหว่านเมล็ดไว้ เพื่อจะได้มีใบเล็ก ๆ ไว้เป็นเสบียงในสวน

ติดตาม คิม ลีย์สัน ได้ที่
Blog: http://madamezsazsa.blogspot.be/
Instagram:
https://www.instagram.com/mmezsazsa/
Facebook:
https://www.facebook.com/MmeZsazsa/

Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Greenpeace

  Written by

  We're an independent global campaigning organisation acting to change attitudes and behavior, to protect the environment and promote peace.

  Recipes for a Healthy World: A Greenpeace Cookbook

  Recipes for a Healthy World is a collaboration of chefs, cooks, and food bloggers from around the world, celebrating plant-based foods. We hope that this cookbook will inspire you to explore more plant-based foods and help you discover new favorites.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade