Ingrid Heitmann
Aug 5 · 4 min read

I tidligere blogginnlegg har du kunnet lese om 3-stegs introduksjon til kunstig intelligens. Et innlegg basert på intervju av Marco Angel Bertani-Økland, en av Computas sine eksperter på kunstig intelligens.

I føljetongen av innlegg på min blogg, hvis mål er å avmystifisere og forklare hva forskjellige buzzwords innenfor IT faktisk betyr, har dagen kommet til Agile. Målet er som alltid at du som jeg får en kjapp og lettfattelig introduksjon til temaet. Og som før har jeg spurt om lesetips; blogger, nettsider eller bøker som kan benyttes for ytterligere dypdykk i temaet Agile. Lesetipsene kommer som smådrops på slutten.

Ellen Daleng er leder for Agile Business and Collaboration i Computas og hun kan sies å være Agile, ikke bare skikkelig god i det :-)

Agile Katrine — for hvem kan sies å være mer smidig en Katrine Lunde? :-)

Hvis du skal forklare hva Agile er med tre setninger…

Agile handler om å rydde hindringer av veien for å produsere og levere verdi raskere. Det handler ikke om å gjøre agile riktig, men å være Agile. Agile er en filosofi og et tankesett; hvordan gi deg selv rom til å se på hvordan man kan jobbe sammen og vurdere hvordan eksisterende arbeidsform kan gjøres mer effektiv. Ved å jobbe etter en agil metodikk får man hjelp med et system av aktiviteter som kan bistå i prosessen (for eksempel hvordan og hvorfor gjennomføre “retrospektiv og stand-up møter” etc). Poenget med systemet er derimot ikke at man skal gjennomføre stand-up, men at man ønsker å få forbedringer ut av det hele. Hovedmålet er å kunne gi mer verdi — raskere! Målet ønskes oppnådd uansett hvilken metodikk man velger å benytte, Kanban, Scrum eller liknende. Poenget er å styre mot essensen i det man prøver å oppnå, uten å være metodereligiøs.

Er det noen sektorer i Norge hvor du mener potensialet med agile er ekstra stort? Hvilke? og Hvorfor?

Agile har stort potensiale alle steder der det fortsatt jobbes byråkratisk. Og steder der man holder seg med gamle måter å jobbe på f.eks. ved at man oversender dokumenter til hverandre via e-post. Med disse “gamle måtene” får man ikke synliggjort arbeidet, vet ikke hvem som gjør hva og ikke minst så vet man ikke hva som er status på en aktivitet.

Agile kan forbedre arbeidsmetodikken i bedrifter

Stort sett mener Ellen at bedrifter og steder som ikke tidligere har jobbet med software-utvikling har et stort uutnyttet potensiale for å benytte agile-tankesettet til å forbedre arbeidsmetodikken i bedriften. Innen softwareutvikling er begrepet allerede ganske så godt innarbeidet.

Sektorer hun tenker spesifikt på er for eksempel firmaer innenfor retail og oljesektoren. Dette er firmaer som historisk sett har hatt mye penger og som har kunnet tillate seg å bruke mye tid på arbeidet. Alle steder som møter økte krav fra kunder om raskere leveranse av nye produkter, eller står overfor knappere økonomiske marginer, har forbedringspotensiale hvor agile med hell kunne ha blitt tatt i bruk.

Hvorfor jobber du med Agile?

Ellen er opptatt av å ikke bruke mer energi enn man må, på alle områder. Gjøre det smidig og effektivt! Potensialet i alle organisasjoner er så stort og det blir morsommere å jobbe sammen når ting ikke butter og man lettere får gjort framskritt.

Agile gir større arbeidsglede

Ikke minst opplever hun at redusert byråkrati fører til raskere fullføring av arbeidsoppgaver og ikke minst større arbeidsglede for alle involverte. Samlet sett er dette direkte årsaker til at Ellen jobber med agile og hvorfor hun gjerne ser at flere bedrifter tar i bruk metodikken.

Photo by Ylanite Koppens from Pexels

Og til slutt, har du noen gode tips for hvor man kan lese mer om agile?

Ellen er selv en ivrig blogger, og mange interessante blogginnlegg er å finne på hennes blogg-side i Medium. Ellen forteller at det finnes mange som skriver bra blogger. Her er et lite knippe:

Agile Alliance https://www.agilealliance.org/

Leading Agile — Agile Transformation Blog https://www.leadingagile.com/blog/

Mike Cohn´s Blog https://www.mountaingoatsoftware.com/blog

Age of Product /Food for Agile Thought (epostnyhetsbrev) https://age-of-product.com/subscribe/

Bøker:

En morsom bok med mange bilder: Rethinking Agile. Why agile teams have nothing to do with business agility av Klaus Leopold (2018). https://www.amazon.com/Rethinking-Agile-Nothing-Business-Agility/dp/3903205397

Brave new work: Are You Ready to Reinvent Your Organization? av Aaron Dignan (2019) https://www.amazon.com/s?k=brave+new+work&i=stripbooks-intl-ship&crid=3LXFDHT6C64L2&sprefix=brave+new+%2Cstripbooks-intl-ship%2C219&ref=nb_sb_ss_i_2_10

The Age of Agile: How Smart Companies Are Transforming the Way Work Gets Done av Steve Denning https://www.amazon.de/Age-Agile-Stephen-Denning/dp/0814439098/ref=sr_1_1?hvadid=296633063268&hvdev=c&hvlocphy=1010853&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=14553544734879103937&hvtargid=kwd-399919315584&keywords=the+age+of+agile&qid=1559065133&s=gateway&sr=8-1

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Ingrid Heitmann

Written by

A nurse with deep interests for informatics. When not busy working with IT, I spend time with family, windsurfing, reading books and generally enjoying life.

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade