Anne Landro
Mar 22 · 2 min read

I forrige uke var jeg på Booster 2019 for å prate om noen av tingene jeg brenner for (i dette tilfellet: domenedrevet design og brukertesting).

Booster er en av favorittkonferansene mine (i tillegg til DDDEurope). Litt har nok med å gjøre at konferansen er i verdens beste by (ja, Bergen, ja :) ), men mest er det fordi det er en utrolig koselig og avslappet stemning, mange flinke folk, og veldig godt program der.

Som funksjonell arkitekt, er det ikke alltid like lett å finne foredrag og workshops som er superrelevante for meg. På Booster har jeg ofte motsatt luksusproblem — det er vanskelig å velge hvilken av de mange relevante trackene jeg skal gå på. Heldigvis var vi flere funksjonelle arkitekter fra Computas, og vi spredte oss litt rundt for å suge til oss mest mulig kunnskap. Siden workshopene ikke blir filmet, er det godt å kunne få oppsummering fra kollegene mine siden vi er et stykke unna menneskekloning.

Min absolutte favoritt (som heldigvis ble filmet), var opening keynote av Marie Moe — Embodied vulnerabilities — Why I am hacking my own heart. Den var veldig inspirerende! :)

Selv holdt jeg et foredrag sammen med en kollega, Mads Opheim, om domenedrevet design som Computas la ut link til tidligere i uken.

I tillegg holdt jeg en lyntale om brukertesting, som dere kan se under.

Ikke la brukertesting ødelegge løsningen din

Brukertesting er enkelt å gjennomføre og gir masse innsikt på kort tid. Men det er fort gjort å gå i noen feller som gjør at designet ditt faktisk blir DÅRLIGERE av brukertestingen.

I denne lyntalen deler jeg noen skrekkhistorier hvor brukertesting førte til at løsningene våre ble dårligere, heller enn bedre. I tillegg deler jeg enkle løsninger som gjør at andre slipper å gjøre de samme feilene som vi har gjort.

Trykk på bildet for å se videoen

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Anne Landro

Written by

Jeg er en funksjonell arkitekt som er levende opptatt av å stille de riktige spørsmålene slik at vi lager de beste IT-løsningene vi kan.

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade