Anne Landro
Sep 13 · 5 min read

Når man er på jakt etter relevante konferanser for funksjonelle arkitekter, er muligens ikke JavaZone det mest innlysende valget. Men kanskje det burde vært det?

JavaZone er nemlig ikke bare for Java-programmerere: Selv en funksjonell arkitekt som meg, slet med valgets kvaler når det var tid for å velge neste sesjon. På det verste skulle jeg ønske at jeg kunne vært fem (!!! og det er ikke en gang en overdrivelse!) steder på en gang! :)

Elle-melle, hvilken av disse 5 foredragene har jeg mest lyst på, mon tro?

For at du skal slippe å lide av de samme valgkvalene som meg, har jeg samlet noen av mine favorittforedrag her. Heldigvis blir alle tilgjengelige på video, så selv om du gikk glipp av JavaZone kan du fortsatt få med deg høydepunktene. :)

Nå er det jo ikke alle funksjonelle arkitekter som har et like sterkt forhold til koding. Selv har jeg programmert i mange år før jeg begynte å jobbe funksjonelt, så jeg er fortsatt litt svak for foredrag om hvordan lage god kode. Derfor er utvalget en god blanding av kodenære og kodefrie foredrag.

Mine favorittforedrag

Skifte motor i fart — fra fossefall til kontinuerlig leveranse med 200 passasjerer av Trond Arve Wasskog og Erik Haug

En smertelig gjenkjennelig historie om hvordan overgangen fra fossefall til hyppige leveranser kan være. Denne burde være påbudt å se for alle som tror at fossefall er lurt (spoiler alert: it’s not!)


Me, my code and I av Rosanne Joosten

Psykologi + koding = sant! Underholdende og nyttig innblikk i hvordan koden din kan fortelle noe om hva slags person du — eller kollegaen din — er. Som en eks-psykologistudent treffer dette meg rett i hjerteroten. :)


Det er greit å gjøre feil: 20 år med tabber av Jan Henrik Gundelsby

Jeg er veldig svak for skrekkhistorier fra virkeligheten, og alt som kan hjelpe folk til å tørre å ta sjanser (og feile!) er bra! :)

(NB! Alle lyntaler er i samme video, du må spole til 8:01:25 for å se denne)


Kodeknekking for spioner av Henrik Walker Moe

Advarsel: Det er fare for at du får lyst til å begynne med kodeknekking etter dette foredraget. Det fikk i alle fall jeg! :)


From initial request, to custom built application in production in 3 weeks av Christin Gorman

Christin Gorman er en utrolig underholdende og engasjert foredragsholder, og det er alltid verd å få med seg foredragene hennes. Dette foredraget er intet unntak.

Evig eies kun det tapte

Som jeg skrev i begynnelsen, skulle jeg gjerne fått med meg opptil flere parallelle foredrag. Kan ikke noen bare finne opp tidsreiser eller få kloning ut av beta-versjon snart? Det hadde vært veldig praktisk! :)

Dessverre måtte jeg ta noen harde valg, og her er en del av de foredragene jeg syntest det var mest trist å gå glipp av (aka de som står høyest på min “skal sees etter konferansen”-liste)

Names and things av Einar Høst

Navngivning er noe av det gøyeste jeg vet, og Einar er en super foredragsholder, så eneste grunnen til at jeg gikk glipp av denne, var at foredragshelten min, Christin Gorman, holdt foredrag samtidig.

(NB! Alle lyntalene er i samme video, du må spole til 2:53:48 for å se denne)


Software er politikk av Audun Fauchald Strand og Truls Jørgensen

Temaet er spennende, og jeg mistenker at dette er et nyttig foredrag for alle som jobber med offentlige etater. (Og kanskje det ikke hadde vært så dumt om noen politikere hadde sett det, heller? Hvem vet…)


Hacking a cat — Going beyond traditional attack vectors av Niall Merrigan

Flere jeg kjenner har fortalt hvor morsomt dette foredraget var, og siden jeg elsker katter er det lett å tro at de har rett.


How do I help my son? av Dennie Declercq og Ivette Marchand

Denne gikk fullstendig under radaren min, og var ikke på min “må sees”-liste i det hele tatt. Men i følge Twitter, fikk foredraget stående applaus — så da tenker jeg det er vel verdt å få med seg!

Bonustips

Helt til slutt vil jeg ta meg den frihet å nevne to foredrag som jeg strengt tatt ikke kan bedømme helt objektivt, siden det er Computas-foredragsholdere. Men jeg lar ikke det stoppe meg fra å anbefale dem likevel. :)

IoT edge to the rescue av Rustam Mehmandarov og Tannaz N. Roshandel (fra UiO)

To veldig flinke (og hyggelige! :) ) folk som deler fra hobbyprosjektet sitt hvor de har lekt seg med IoT edge.


Make your tests tell the story of your domain av Mads Opheim og Anne Landro (ja, det er meg, ja)

Jeg er nok noe inhabil når det gjelder akkurat dette foredraget, så jeg lar bare være å si noe mer om det annet enn å oppfordre alle til å se det. :)

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Anne Landro

Written by

Jeg er en funksjonell arkitekt som er levende opptatt av å stille de riktige spørsmålene slik at vi lager de beste IT-løsningene vi kan.

Grensesnittet

Grensesnittet (DK: Grænseflade, EN: interface) er stedet for faglig kommunikasjon mellom ansatte i Computas og andre i bransjen. Mulighetene i teknologi er utallige og vi vet at vi kan bruke vår kunnskap til å gjøre en forskjell i folks liv.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade