Inside Yools: Kijk als eerste achter de schermen van onze bedrijfscultuur

Wij zijn op zoek naar feedback!

Je weet het, of je weet het nog niet, maar bij Yools experimenteren wij met een open bedrijfscultuur en unieke zelforganisatie. Yools vormt een omgeving waar je jezelf kan zijn en waar iedereen zich optimaal kan ontplooien zonder druk of controle van bovenaf. Er zijn geen managers, iedereen kan belangrijke beslissingen nemen, teamleden leggen verantwoording af aan elkaar, financiën en lonen zijn transparant, … Voor veel ondernemers lijkt dit een recept dat gedoemd is te mislukken. Reden te meer om ons verhaal met de wereld te delen.

In 4 jaar tijd ontwierpen wij meer dan 2000 websites, waarmee wij ondernemers helpen een authentiek verhaal te vertellen. Opvallend is dat onze open manier van werken en communiceren meer en meer doorsijpelt naar de interesses van onze klanten. Ook na lezingen over onze werking volgt steeds meer de vraag hoe je daar zelf best praktisch mee kan starten.

Inside Yools

Om al die vragen coherent en efficiënt te beantwoorden, lanceren wij binnenkort Inside Yools: een nieuw platform waar je terecht kan voor alle informatie, vragen en opmerkingen omtrent onze bedrijfsstructuur en experimenten. Daarop zullen wij interne regels en processen delen, maar ook lessen uit de praktijk.

Geïnteresseerd? Laat via deze link jouw e-mailadres achter en neem als eerste een kijkje achter de schermen bij Yools. Je helpt er niet alleen jezelf mee, maar je geeft ons bovendien ook de kans dit platform te verfijnen en collega ondernemers beter te ondersteunen.

We zijn daarom ook op zoek naar feedback over wat nuttig en minder nuttig is en kan zijn. Door jezelf in te schrijven, krijg je de kans om feedback te geven op de huidige inhoud nog voor we die zichtbaar maken voor het publiek. Laat het ons zeker weten als je een blik wil werpen op wat we tot dusver hebben!

Share the Love!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.