Press Kit — Gwara Media

Бренд-комунікація проекту Gwara Media складається з:

Логотипу:

gwara_logo
gwara_logo_yellow
Gwara-png-logo

Слогану

Gwara Media — Почуй Життя

Кольору:

Cover Image
#FFCA06

Та додаткових виробів

Like what you read? Give Gwara Media a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.