Phần Kinh nghiệm (Professional Experience)


Trong hồ sơ xin việc, tiếp theo phần mở đầu sẽ là nội dung về kinh nghiệm của ứng viên. Làm thế nào để liệt kê và sắp xếp hợp lý kinh nghiệm làm việc trong CV.

Hồ sơ xin việc — minh họa về Phần kinh nghiệm của ứng viên

Những điểm cần chú ý trong hồ sơ xin việc — phần kinh nghiệm:

  • Không nên liệt kê tất cả những vị trí và công việc đã trải qua, như vậy sẽ làm CV dài và không phù hợp. Đối với ứng viên có nhiều kinh nghiệm, ta chỉ nên liệt kê công việc trong vòng 5–10 năm trở lại đây và thể hiện rõ con đường sự nghiệp (career path) thông qua đó.
  • Cần sử dụng những động từ, từ khóa mà ta đã tìm được ở bước phân tích bản tin tuyển dụng, mô tả công việc.
  • Với mỗi công việc đã qua, cố gắng liệt kê dưới dạng gạch đầu dòng (bullet) các thành tựu và lượng hóa nó (quantify). Có thể nói về doanh số thu được, số tiền tiết kiệm hoặc thu về, số hợp đồng ký được, số dự án hoàn thành đúng thời hạn, hoặc đúng ngân quỹ được giao. Phần này nên làm từ 3 đến 5 gạch đầu dòng.
  • Các thành tích nên được định dạng theo mẫu “kết quả DO hành động”:
VD: Tăng 30% doanh thu (tương đương 3 triệu $US) tại Sinaloa Group so với năm trước bằng kế hoạch bán hàng chi tiết và liên tục theo sát, động viên khích lệ nhân viên kinh doanh.
  • Hoặc mẫu “Tôi đã đạt thành tích X, so với Y, bằng cách Z”:
Tôi đã tăng hơn 30% doanh số so với năm trước (2011) tại Lương Sơn Bạc bằng hoạt động huấn luyện hàng tháng cho nhân viên kinh doanh và thực hiện giao việc hiệu quả.
  • Chỉ sử dụng những động từ ở thì quá khứ, mang tính chủ động. Cần lưu ý sử dụng đồng nhất các động từ (thì quá khứ)Em có sử dụng nhiều động từ quá khứ, nhưng cũng có cả danh từ và tính từ (Vậy là không đồng nhất). Tham khảo thêm các động từ nên và không nên sử dụng trong hồ sơ xin việc.

Trên đây là những cần chú ý khi viết CV / resume. Chúc bạn có thể hoàn thành tốt hồ sơ ứng tuyển của mình.

Hãy comment hoặc email mtri.vo@gmail để trao đổi và thảo luận thêm.