INFOGRAPHIC: Robot đọc hồ sơ tìm việc của bạn

Infographic về Robot đọc hồ sơ tìm việc được chuyển ngữ và đăng lần đầu tiên tại Slidesigner. Hãy xem và cùng tìm hiểu về công nghệ đọc CV để hiểu thêm các nguyên tắc chủ đạo về CV.

Hãy comment hoặc email mtri.vo@gmail để trao đổi và thảo luận thêm.