Beta Gözüyle Hackquarters Pioneers

Bakıyorum da şimdiye kadar Pioneers programını hiç bizden dinlememişsiniz. Hep Kaan abi anlatmış. Ee madem biz şekillendiriyoruz, bir de bizden dinleyin o zaman canım!

Nasıl Başladım?
Programa başvurmadan önce daha çok sosyal sorumluluk alanında -yurt içi ve yurt dışı gönüllülük projelerinde- aktif rol oynadığımdan girişimcilik ekosisteminde çok fazla yer almamıştım. Amacım belliydi, bu dünyaya sağlayabileceğim sosyal faydayı maksimum seviyeye çıkartmak, kadınları güçlendirip eşitlik yaratmak, Türkiye’deki her bir gencin de bu bilinçle yetişmesine katkı sağlamak ve tabi ki günün sonunda dünyayı değiştirebilmek! Değişimi getirmenin ve onu sürdürülebilir kılmanın da en iyi şeklinin sosyal girişimcilik olduğunu düşünüp bu doğrultuda çalışmalar yapmaya başladım.

Tam bu yolda ilk adımlarımı atmış yavaş yavaş yürüyordum ki Pioneers programını tesadüfen Twitter’da görüp başvurdum. Açıkçası ilk kez yapılıyor oluşu nedeniyle biraz sırlarla dolu gibi gözüken bu program bende inanılmaz bir merak uyandırmıştı. Çok geçmeden Beta takımına çağırıldım. Tabi içimde inanılmaz bir heyecan. Bize diyorlar ki fikirleriniz çok önemli ve programı sizinle beraber şekillendirmek istiyoruz. (Neee??!! İnanmam!!) Gerçekten de öyle oldu. “Kaan abi şunu da yapalım bunu da yapalım” derken şuan 14 okulda etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklerin koordinatörlüğünü de ben yapıyorum. 25 kişilik bir ekibim var. Daha da büyüyecek gibi gözüküyor.

Her şeyin başladığı yer
İlk etkinliğimizi Kolektif House’ta yaptık. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki sizinle aynı yolda ilerlemek isteyen 100 kişiyle birlikteyseniz ve yanınızda size yön veren inanılmaz güzel insanlar varsa kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Daha ilk günden bir sonraki etkinliği gözler olduk. (Daha çok buluşma isteriiz!) Bir sonraki etkinliğe kadar her okulda 8’er tane etkinlik yapmamız istendi. Bu etkinliklerle birlikte amacımız Türkiye’nin çeşitli lokasyonlarında gerçekten girişimci olmak isteyen kişilere ulaşmak ve Omegalarımızın da katılımıyla bu kişilerin girişimci olarak yetişmesinde rol oynamak. Belki insanların her hafta istikrarlı bir şekilde katılım sağlamalarının zor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama şimdiden katılan ve daha da katılmak isteyen bir sürü kişi var ve bu gidişle yaklaşık 2 ay sonra tahminen 1000 kişiye ulaşmış olacağız. Hackquarters ekibi etkinlikler için her hafta özenle seçtikleri içerikleri bizlere iletiyorlar, biz de okuyup öğrenip, fikirlerimizi paylaşıyoruz etkinliklerimizde. Böylece her etkinlikten sonra bir dolu tecrübe paylaşımı ve bilgiyle evimize dönüyoruz.

Detaylar Bütünü Güzel Kılıyor.
Pioneers’a katılmak isteyen arkadaşlara yön verebilmek adına programla ilgili biraz daha detaylardan bahsetmek istiyorum. Sadece etkinliklerle sınırlı kalmıyoruz. Slack ve Whatsapp gruplarından içerikler paylaşıyoruz birbirimizle. Koskocaman bir bilgi akışı var içerde. Neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz, yardımlaşıyoruz, girişimcilik yarışmalarına birlikte katılıyoruz, başka şehirlerden gelenleri kendi şehrimizde ağırlıyoruz, en güzeli de çok güzel arkadaşlıklar kuruyoruz. Eğer mümkünse bu linkten size yakın olan yerlerdeki etkinliklere mutlaka katılın. Sonra da bizim bir parçamız olun!

Benden Pioneers Adına Kocaman Bir Teşekkür!
Türkiye’de girişimcilik üzerine gençleri bu şekilde motive edip destekleyen, yaptıklarına değil yapacaklarına ve vizyonuna odaklanan, uygulamak istedikleri fikirler için gerekli ortamı yaratan kurumlar yok denecek kadar az açıkçası. Öncelikle buna liderlik ettiği için Kaan abiye çok teşekkür ederim, hepimiz bizi parçası ettiğin her güzel şey için çok minnettarız. Ayrıca bana yön gösterdiği ve her zaman yanımda olduğu için Sabina’ya da çok teşekkür ederim. Ve programı mümkün kıldıkları için tüm Hackquarters ekibine!

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

  Esengül Sağdınç

  Written by

  Community Manager @Hackquarters

  Hackquarters Pioneers

  A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade