HACQUARTERS PIONEERS NEDİR?

Zeynep Sefer
May 18 · 3 min read

Pioneers olarak bizler inovasyon, teknoloji ve girişimciliğe ilgi duyan bir grup öğrenciyiz. Zaman zaman bir araya geliyor, düşünüyor, tartışıyor ve üretiyoruz. Siz de belki bizi bir yerlerde gördünüz, hakkımızda konuşulurken duydunuz ya da şuan ilk defa duyuyorsunuz. Hacquarters Pioneers programı nedir öyleyse, biz neler yapıyoruz, nasıl Pioneers olduk? 2019 Betalarında ben Zeynep, elimden geldiğince size bu sorunların cevabını vermeye çalışacağım.Keyifli okumalar dilerim.

Hackquarters Pioneers, lise ve üniversiteli gençlere temelde 3 değer sunmayı amaçlayan bir programdır. Öncelikle startup kültürünün içine girmelerini; ve eğer isterlerse kendilerine uygun olan birinde staj yapmalarını sağlamak. İkincisi bu dünyaya girmişken olabildiğince network kurmalarına fırsat vermek. Son olaraksa çeşitli workshop, mentörlük ve eğitimler ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak. İşte bu amaçlarla her yıl 130 öğrenci seçiliyor ve 1 yıl boyunca Hacquarters Pioneers ailesine dahil oluyorlar.

Burada aklınızda bir çerçeve oluşturmak için şöyle bir giriş yapmak istiyorum: Hackquarters Pioneers’da 3 grup, 3 seviye ve 3 çeyrek var. İlgi alanlarımıza göre 3 gruba ayrılıyoruz: Hacker, Hipster ve Hustler. Eğer kodlara ve proglamlamaya ilgi duyuyorsanız Hacker, tasarım tarafındaysanız Hipster, marketing ve businessa ilgi duyuyorsanız Hustler’sınız. Bunun yanı sıra program içinde 3 seviye bulunuyor: Alpha,Beta ve Omega. Hepimiz Alpha olarak giriyoruz en başta. İkinci çeyrekte Beta başvuruları açılıyor ve daha çok sorumluluk almak isteyen arkadaşlarımız kendi ekiplerini kurarak belirli alanlarda çalışmaya başlıyor. Bu alanlar şöyle: Sosyal medya, growth hacking, content, community ve events. Ben bu 5 alan içerisinden Content Betasıyım. Ekibim ile birlikte İngilizce ve Türkçe blog yazıları yazıyor, Hackquarters Pioneers hakkındaki gelişmeleri sizinle paylaşıyor, başta youtube olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılacak içerikleri üretiyoruz. Daha sonraki yazılarımda Betalar ve yaptıklarımız ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler paylaşacağım. Beta ve Alpha süreçleri aslında birbirine paralel ilerliyor. Bahsettiğim 3 çeyrekten bir sonrakinde dilerseniz Beta olabilir dilerseniz de Alpha olarak devam edebilirsiniz. Son çeyrekte ise startup kurma heyecanı başlıyor. Yine isteyenler kendi ekiplerini kurarak bu maceraya atılıyorlar ve startuplarını kurarak Omega oluyorlar.

Her çeyrekteki en büyük etkinliğimize HackCon adını veriyoruz. Gün boyunca birlikte öğreniyor, eğleniyor ve network kuruyoruz. Bize ilham veren konuşmacıları dinleyerek kendimizi geliştiriyoruz. Bunun dışında iki haftada bir düzenlenen Meetuplar ile pek çok girişimciyi yakından tanıyoruz. Tüm bunların yanında Pioneers ailesi olarak çeşitli buluşmalar ve aktiviteler ile birbirimizi daha yakından tanıyor ve birlikte vakit geçiriyoruz.

Peki Hackquarters Pioneers’a nasıl katılabilirsiniz? Eylül ayında başvurular açılıyor, online bir form doldurmanız ve bir takım sorulara cevap vermeniz bekleniyor. Daha sonra gelen tüm başvurular arasında eleme yapılıyor ve eğer elemeyi geçerseniz sizden ikinci bir formu doldurmanız isteniyor. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa Alpha olarak Hackquarters’a dahil olmuş oluyorsunuz. Sizinle mail yoluyla iletişime geçiliyor, program ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapılıyor. İşte bu kadar!

Eğer hala bizden biri değilseniz yeni dönem başvurularını kaçırmamak için takipte kalın, sizi de aramızda görmeyi çok isteriz. Şimdilik görüşmek üzere.

Bizi Instagram’da takip edin: @hackquarterspioneers @hackquarters

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Zeynep Sefer

Written by

Hackquarters Pioneers Content Beta

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade