#wannadiscusswithyou

Zeynep Sefer
Apr 24, 2019 · 2 min read

roses are red

violets are blue

something’s bothering me

wanna discuss with you

Hackquarters Pioneers Ekibi olarak her çarşamba Slack grubumuz üzerinden 21.00–22.00 arasında #wannadiscusswithyou düzenliyoruz. Birlikte düşünüyor birlikte tartışıyoruz. Bu haftanın heyecan verici konusu “akıllı cihazlar”dı. “Teknolojinin hayatımızın pek çok alanında artıları saymakla bitmese de korkutucu olan yanları da var.” Tartışmamızın başlangıç noktası işte bu cümle oldu, konuşmamız gereken çok şey vardı. Sohbetimizden bazı kesintileri sizin için derledik! Katılan herkese teşekkür ederiz!

“İnsan eli ile yapılan bir şeyin, insan gücü olmadan tam anlamı ile zarar verebileceğini düşünmüyorum.” “Pek korkutucu gelmiyorlar bence tatlılar bayağı.” “Ama sonuçta insanların yapamadığı şeyleri yapabiliyorlar ve duyguları olabilirse kendi kararlarını da verebilirler.” Peki bu teknolojiler nereye kadar kontrol edilebilir? Teknolojinin pozitif ve negatif yanlarını düşündüğünüz zaman hangisi ağır basıyor?

“Bence kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, hacklenebilir olmaları daha büyük bir problem.” Ya robotların da duyguları olsa? Gelecekte yaratıcılık gereken mesleklerin artacağı öngörülüyor çünkü insanlarda robotlarda olmayan birkaç şey var: Yaratıcılık ve duygular. Gelelim akıllı cihazların pozitif yönlerine. Bizi neler bekliyor?

“İş hayatını bayağı kolaylaştıracak gibi.” “Kendimize daha çok vakit ayırabilme şansımız olacak bu sayede.” “Sizce robotlaşırsak hangi sektörlerde insan ihtiyacı doğacak ya da hangi sektörler değer kazanacak?” “Bir de şu açıdan soralım, nasıl startuplar doğacak?” Herhangi bir kodlamaya ihtiyaç duymayan bir sistemden söz edilebilir mi?

“Biz bir şey öğretmeden, öğrenmeyi öğretebileceğimiz makineler?” “İnternet üzerinden kendisine kodlama dillerinde komutlar bulup, bunun faydalı ve mantıklı olanlarını ayrıştırması gerek. İmkansız demem teknoloji konusunda hiçbir şey için ama bunu zamanı için biraz daha var.” Aslında acısıyla tatlısıyla süper teknolojik evlerde yaşamak nasıl olur hiç düşündünüz mü?

“Kimler evini bu hale getirmek isterdi?” “Google Duplex hakkında ne düşünüyorsunuz?” “Ben Siri’nin ‘Call my boyfriend!’ dediğimde erkek arkadaşımı aratabildiğimde bile çok şaşırmıştım.”

“Kurzweil’e göre 2050 yılına kadar nanobotlar sayesinde beynimizi bulut teknolojisine bağlayabileceğiz ve bu bize sanal gerçekliğin içine dalma fırsatı sunacak. Akıllı telefonlar ile yapabildiklerimizi beynimizle de yapabilmeye başlarsak ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?” “O bulut teknolojisine o kadar çok alışırız ki erişim sağlanamadığı zaman herkes alzeihmer gibi dolaşır ortalıkta.”

Arada pek çok film önerisi, yazı ve video içeriği paylaşımıyla sohbetimiz renklendi. Slack grubumuzu ziyaret ederek linklere ulaşabilirsiniz, mutlaka göz atın deriz! Bu haftanın konusu “Doğa ve Teknoloji: Arkadaş mı düşman mı?”, herkesi bekliyoruz!

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Zeynep Sefer

Written by

Hackquarters Pioneers Content Beta

Hackquarters Pioneers

A growing community from university and high school students thriving for entrepreneurship, innovation, and technology.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade