มาทำความรู้จัก Health at Home Application : Empowering caregiver

Health at Home มีเป้าหมายหลักในการสร้าง Home care solution ให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยสามารถพักฟื้นที่บ้านได้

องค์ประกอบที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านคือ “ผู้ดูแล” นั่นเอง เราจึงพัฒนา Health at Home Application เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลทำงานได้ดีขึ้น

โดยผู้ดูแลนั้น ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลที่มาลงทะเบียนของ Health at Home เท่านั้น เราอยากให้”ผู้ดูแลทุกคน” สามารถใช้ Application ของเราได้

ซึ่งรวมถึง

 1. Unpaid caregiver : กลุ่มผู้ดูแลที่ไม่ได้ว่าจ้าง นั่นคือกลุ่ม ลูกหลาน ญาติ ที่มาดูแลผู้ป่วย/ ผู้สูงอายุอยู่เต็มเวลา
 2. Provider, Agency : ศูนย์จัดส่งผู้ดูแล หรือ บริษัทที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
 3. Non-Profit Provider : งานบริการเยี่ยมบ้านของภาครัฐ

ถ้าท่านสนใจ Application ของเราท่านสามารถส่ง email เข้ามาได้ที่ kanapon.ph@joinhah.com เพื่อติดต่อรายละเอียดในการใช้ Application เป็นกลุ่มแรกๆได้เลยครับ

Hah Application ทำหน้าที่หลักๆอยู่ 2 อย่าง

1.Create Care plan

การออกแนวทางการกำหนดการดูแล ว่าในแต่ละวันควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง

ประโยชน์

 • เพื่อให้ทางครอบครัว และ ผู้ดูแลมีความเข้าใจที่ตรงกัน :หลายครั้งขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความไม่พอใจระหว่างกัน เช่น ครอบครัวคิดว่าผู้ดูแลควรทำสิ่งนี้ ส่วนผู้ดูแลก็ไม่รู้ว่าควรทำอะไรดี
 • ภาวะโรคบางอย่างมีแนวทางการดูแลเฉพาะแบบ : ตัวอย่าง ผู้ป่วยติดเตียงต้องมีการพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง, คนไข้ Parkinson อาจมีการทานยาที่ปรับเปลี่ยนตามแพทย์สั่ง
 • สำหรับ Provider ก็ใช้ออกแบบ careplan ให้กับ caregiver ในสังกัดได้เข้าใจแนวทางรักษาที่ตรงกัน

แน่นอนว่ากิจกรรม ตัว Application อาจมีแนะนำเบื้องต้น แต่ทางครอบครัว / ผู้ให้บริการ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ ( Personalize your care plan )

2.Create Personal Health record

การรวบรวมข้อมูลคนไข้ เพื่อนำมาสรุปให้เห็นภาพรวม หรือ นำมาวิเคราะห์

ประโยชน์

 • สำหรับแพทย์ที่สามารถดูข้อมูลเห็นภาพรวมของผู้ป่วย ช่วยในการวางแผนการรักษา หรือ ปรับยา
 • มีการตั้งค่า Alert ถ้าข้อมูลอยู่ในช่วงที่ผิดปกติ เพื่อเป็นการ early detection
 • สามารถดู Performance ของการทำงานของผู้ดูแล ผ่านทางข้อมูลที่ได้รับ ( รูปแบบเดิมคือการจดใส่สมุด )

มาดูว่าเราออกแบบสำหรับเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ความดันโลหิต ( Blood pressure )

ระดับน้ำตาล ( Blood sugar )

ปริมาณน้ำขาเข้า-ออก ( Intake/Output )

 • สำหรับผู้ป่วยโรคไต (CKD ), โรคหัวใจวาย ( Congestive Heart failure ) ที่ติดตามปริมาณน้ำ

ปริมาณเสมหะ — สี ( สำหรับผู้ป่วยเจาะคอ ที่ต้องดูดเสมหะ )

การขับถ่าย ( Bowel movement)

 • ช่วยในผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมักมีภาวะท้องผูก
 • สามารถย้อนดูว่าอาการขับถ่ายสัมพันธ์กับอาหารที่ให้หรือไม่

Call to action !! ( จุดประสงค์ที่ผมเขียน blog นี้ขึ้นมา )

สำหรับท่านที่อยากเป็นผู้ใช้กลุ่มแรก เพื่อมาเป็นส่วนร่วมพัฒนา application นี้กับเราโดยท่าน……..

 • กำลังเป็นผู้ดูแลอยู่
 • ครอบครัวของท่านได้ว่าจ้างผู้ดูแล และ อยากลองใช้ app นี้แทนสมุดจด
 • เป็นศูนย์ส่งผู้ดูแล อยากให้ผู้ดูแลในสังกัดของท่านใช้
 • หน่วยงานภาครัฐ ที่ทำงาน Home health care เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
 • เป็นแพทย์ที่อยากให้ครอบครัวผู้ป่วยเก็บข้อมูล
 • ทำธรุกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

สามารถส่งข้อความมาหา contact@healthathome.in.th

 • ขอบพระคุณมากๆครับ

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ​

ผู้ร่วมก่อตั้ง Health at Home : บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน