Một Chuyến Đi Xa

Lâu lâu kể chuyện liên quan đến shipping chơi

HaiTrungShipping có nhiều đại lý ở khắp nơi trong cả bang Texas lẫn trên toàn nước Mỹ. Bình thường, mọi thủ tục, giấy tờ bay đều rất thuận lợi, nhưng gặp nhiều trường hợp trục trặc như thế này: lô hàng của đại lý bị hải quan Mỹ kiểm tra bất chợt, họ đòi cung cấp hoá đơn của từng món hàng. HTS nhiều lần gọi điện, gửi email, gửi bưu điện các hoá đơn giùm đại lý, nhưng hải quan vẫn không đồng ý thả hàng, đòi phải lên gặp trực tiếp.

Bọn mình ở Houston, cách nơi họ là Dallas 4 tiếng lái xe, nhưng vì đại lý cần nên phải gắng chạy lên gặp giúp họ. Tờ mờ 5h sáng cả đám đã phải thức dậy để đi cho tránh kẹt xe, vừa đi vừa uống cafe và Red Bull như điên để tránh buồn ngủ. 8h30 sáng, còn đúng 30′ nữa là tới kho hải quan, thì đại lý gọi điện bảo là công ty họ bên Việt Nam báo đã nhận được hàng rồi. Té ra là một ông hải quan đòi bọn mình phải lên gặp trực tiếp, trong khi ông khác thì đã cho hàng đi từ lâu lắc rồi. Hải quan Mỹ mà cũng làm việc quan liêu thế đấy…

Uổng công sức bọn mình chạy đi chạy về tổng cộng 9 tiếng lái xe (kể cả kẹt xe đường về) mà không được gì. Đã vậy, về tới Houston lúc tối là lại phải lao vào đóng hàng mình cho hàng kịp về trước Tết. Thế là lại một đêm mệt nhọc…

Like what you read? Give HaiTrung Shipping a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.