Özgürlüğe Ses Ver, Yeşersin Memleket! 🔆 Bahara Merhaba Konseri

Birlikte özgürlüğün, gelecek güzel günlerin şarkılarını söyleyeceğiz. Özgürlüğe ses ver, yeşersin memleket!

Halkevleri
Apr 9 · 1 min read

Bilet Ücreti: 30 TL

Bilet Satış Noktaları (Güncelleniyor)

Sarıyer
📍Mekan Cuento
Merkez Mahallesi Afiyet sokak No:19 /Sarıyer Tel: 0 543 336 6870
📍Emek Kuaför
Büyükdere Mahallesi Bostan Sokak No:10
📍Sabe Kırtasiye
Kireçburnu Mah. Arabayolu cad. №177

Şişli
📍Nostalji Kitap & Kafe
Cumhuriyet Mahallesi, Teyyareci Fehmi Bey Sokak 12/C Pangaltı / Şişli
📍Kelepir Kitap & Kafe
Büyükdere Caddesi No: 31/A Şişli

Beyoğlu
📍Mephisto Kitabevi & Cafe
Kuloğlu Mh., İstiklal Cd. No:125, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Bakırköy
📍Beyaz Adam Kitabevi
Cevizlik mah.İstanbul cad. Hafız Çıkmazı No : 4 Bakırköy

Beşiktaş
📍Mephisto Kitabevi & Cafe
Sinanpaşa Mahallesi, Köyiçi Meydanı Sk. No:15 Beşiktaş
📍Ayıbedenler Coffee & Radio
Sinanpaşa Mah., Altıntaş Sk. 23/B Beşiktaş

Kadıköy
📍Mephisto Kitabevi
Caferağa Mh. Muvakkithane Cd.No:15 Kadıköy
📍Kadıköy Atölye
Caferağa Mahallesi, Kadife Sk. No:40, 34710 Kadıköy
📍De La Serna Bar
Osmancık Sk. No:9, 34714 Kadıköy
📍Lusnika Kafe
Osmanağa Mahallesi, Üzerlik Sk No:11 Kadıköy
📍Sarya Kitapevi
Caferağa Mahallesi, Akmar Pasajı, Mühürdar Cd. no:62 D:23/B

Kartal
📍 İkinci Kat Kafe
Kordonboyu Mah Hamam Sok. No:67/A 0539 292 2702
📍Daraniş Cafe&Bar:
Kordonboyu Mah. Hamam Sok. No:35/2 Kartal 0535 595 16 24

İstanbul Halkevi

Halkın muhalefet evleri

Halkevleri

Written by

www.halkevleri.org.tr

İstanbul Halkevi

Halkın muhalefet evleri

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade