Humans of the HAN-intro

Marthe Vos (22) is derdejaars Sociaal Pedagogische Hulpverlening en coördinator tijdens de Introweek. ‘Als de kindjes maar lol hebben, dat is het belangrijkste.’


‘Ik weet het nog zo goed: hoe rete-zenuwachtig ik op de fiets zat richting mijn eerste Introweek. Ik vond het zó spannend, en eigenlijk beviel het me de eerste dag helemaal niet. Ik kende niemand, moest wennen aan het blije groepsgedoe en had een te groot shirt gekregen dat ik een week lang moest dragen. Pas na een aantal groepsopdrachten voelde ik me op mijn gemak. Ook tijdens deze derde intro die ik meemaak, zie ik het gebeuren. Studenten die zich afvragen, ‘moet ik dit leuk vinden?’ Maar echt: laat je zorgen los en doe lekker mee, daar heb je de rest van het jaar profijt van. En ik heb verdomme niet voor niks een half jaar vergaderd om leuke thema’s en activiteiten te bedenken, haha.

Deze week begeleid ik de intropapa’s en -mama’s. Mijn taak: evalueren. En brandjes blussen. Als één van de ‘kindjes’ een probleem heeft of moeilijk doet. Zijn intro-bandje afknipt of naar huis wil, bijvoorbeeld. En volgende week gaan we op kamp. Nu even het spits afbijten, en dan knallen. Het worden twee topweken!’

Like what you read? Give Raïssa Soeter a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.