Humans of the HAN-intro

Saskia Bekkers (Pabo)

Tot half zes in café Van Rijn en om negen uur weer uit de veren. Dat is de intro van Saskia Bekkers (20) die in Nijmegen de Pabo gaat doen.

‘De kinderen van de toekomst een mooi leven bieden, dat is wat ik wil. Daarom heb ik voor de Pabo gekozen. Ik heb eerst Facility Management en daarna SPH geprobeerd. Allebei op de HAN. Het werd geen succes. Ik zal er wel te jong voor zijn geweest. Maar dit gaat het worden, zeker weten, zo vastberaden ben ik wel. Het werkveld staat me echt aan. Mooi meegenomen dat de banen voor het opscheppen liggen, daar is niks mee aan de hand.

Vandaag is de derde dag van mijn intro. We hadden twee dagen bivak op de Berendonck, vooral gevuld met grappige teamspelletjes. Wij hebben een heel leuk groepje, iedereen is gezellig en enthousiast. Wat dat betreft was bowlen het hoogtepunt: daar kwam de echte teamspirit naar boven.

Geslapen hebben we niet veel. Van half zes tot negen, meer niet. Dat zal wel aan Café Van Rijn gelegen hebben. We waren pas om half zes terug. Je kunt het wel horen aan mijn stem.

Maar de intro is nog niet voorbij, vanmiddag sportdag en morgen de staddag, die schijnt ook zo leuk te zijn. Of ik ook naar het feest ga? Ehhh, vast wel, ik heb het allemaal niet zo heel goed op een rijtje.’ (Woensdag, Nijmegen)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.