Willu een stekkie, een stekkie, een stekkie

Een kamer huren en iets ondernemen met vluchtelingen

Een kamer voor niet al te veel als je iets wilt ondernemen met vluchtelingen. Dat is in het kort het project STEK. Vlakbij het Nijmeegse centraal station kunnen jongeren vanaf 1 december terecht voor zo’n kamer.

AZC

Toen een paar jaar geleden Nederland een enorme groep vluchtelingen opving, ontstond het idee om van het oude (leegstaande) belastingkantoor een tijdelijk asielzoekerscentrum te maken. Inmiddels neemt het aantal vluchtelingen af, het pand is nog voor de helft bevolkt door vluchtelingen. Daarom gaat Nijmegen in het pand op de vier bovenste verdiepingen jongeren huisvesten. De jongeren krijgen er een kamer van 12 tot 25 vierkante meter en de beschikking over gezamenlijke voorzieningen als huiskamers, douches en toiletten. De huur zal ergens tussen de 300 en 450 euro gaan bedragen, inclusief servicekosten. De bedoeling is dat ‘maatschappelijk betrokken’ jongeren zich kunnen inschrijven en geselecteerd worden voor de woonruimtes. Het is namelijk de bedoeling dat de jongeren met de asielzoekers iets gaan ondernemen, zoals een kopje koffie drinken of een potje voetballen. Verplicht wordt het echter niet, er komt ook geen rooster of iets dergelijks.

Animo: weinig

De animo in Nijmegen is nog niet zo hoog. Waarmee dat te maken heeft, is niet bekend. Misschien is de nood aan woonruimte niet zo hoog, misschien zijn de huren niet laag genoeg, maar het zou ook best kunnen liggen aan de drempel die het project heeft. Bovendien zijn de huurcontracten ook nog eens tijdelijk.

Inlichtingen kun je krijgen op de -verplichte- informatieavonden op 9 en 10 oktober.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.