Hoe Coby Schasfoort ruimte geeft met kinesiologie

Happyplaces Stories (video)

Ruimtemakende herinnering

Als ik mij een Duitse soldaat herinner vanuit de oorlog, dan denk ik: ‘Wat was dat een aardige man, die door mijn krullen streek en naar mijn naam vroeg.’ (…) Ik denk, omdat ik die herinnering nog heb, dat voor mij een heel grote invloed heeft gehad in over hoe ik over mensen denk.

Er zijn ook mensen waarvan ik zeg dat ze geen herseninfarct of hartinfarct kunnen krijgen, want daarvoor heb je eerst hersenen en een hart nodig.

Wees hecht

Niet wijken om verpleegster te worden

Mijn tijd in Afrika is de allerbeste tijd van mijn leven geweest, als ik dat bekijk vanuit het perspectief waar ik het meest geleerd heb. Daar heb ik geleerd om met alle mensen om te gaan.

Afrika

Ton, bruine benen, Amerika, Curaçao, Parijs en Drenthe

Hallo kinesiologie!

Kinesiologie is een fascinerende, logische methode om uit te vinden op welke manier mensen zichzelf continu in de wielen rijden.

Ik heb zelf heel veel ruimte in mijn leven gekregen omdat ik niet werd opgevoed. Er waren geen ouders. Voor de rest zou het mij een worst wezen wie er iets over mij wilde vertellen. Ik had in principe altijd ruimte.

Ruimte geven met kinesiologie

Als ik nadenk over wanneer je geen ruimte krijgt, dan is dat wanneer je wordt tegengehouden in het ruimte nemen door opvoeding, door religie, door mensen die zeggen: ‘Dat kun je toch niet maken!’

Wat ik meemaak ik mijn vak als kinesioloog, is dat mensen zichzelf kunnen beperken in hun fysieke ruimte door een ongeluk, een slag, een stoot, een klap, een opmerking of iets dat hen raakt tot in hun ziel. Iets dat hen echt raakt, waardoor ze inkrimpen.

Ik doe niet kinesiologie, ik ben kinesiologie.

Kinesiologie gaat over levensgeluk. Het gaat over gelukkig zijn. Normaal gesproken sjokken wij door het leven, met kinesiologie loop je open door het leven.

Van sjokken naar open lopen

Schilderachtige visioenen

Daar ben ik benieuwd naar. Wanneer iemand tegen mij zegt: ‘Ga maar. Je bent klaar.’ Dat is denk ik het allermooiste wat je tegen iemand kan zeggen die doodgaat. ‘Ga maar. Je bent klaar. Je hebt gedaan waarvoor je kwam.’

Klaar

--

--

A library of perspectives from the Happyplaces Project, a playful research project to better understand all dimensions of space to eventually create happy places.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcel Kampman

Founder of Happykamping & Happyplaces Project, author, sense maker