Hoe Nora van der Linden ruimte op het veld houdt

Happyplaces Stories (video)

Ruimte op het veld

Als je een goed team bent, dan zorg je dat er veel ruimte is op het veld. Als metafoor misschien, maar ook wel letterlijk. Er moet ruimte zijn om een spel te kunnen creëren. (…) Als er een sterspeler is en alle ballen gaan naar die sterspeler, maakt dat het team niet per se beter.

Er zit best wel spanning in vind ik, als je in een bepaalde positie zit waar je ruimte moet innemen en ruimte moet creëren. Dat is iets waar ik veel mee bezig ben, met hoe je kunt zorgen dat er ruimte is voor anderen, maar dat er tegelijkertijd ook de verwachting is dat je ruimte inneemt.

Ruimte om deel te nemen

Er moet ruimte zijn voor mensen om bij te dragen, deel te nemen aan de maatschappij. (…) Ook daar zit weer spanning in. De mensen die normaal gesproken die ruimte innemen, die moeten ook minder ruimte innemen. Wij moeten ook minder ruimte innemen.

Ruimte laten

Ik denk dat het een gemeenschappelijke maatschappelijke zoektocht is naar niet alleen maar ruimte claimen voor mensen die dat misschien niet hebben, maar dat we ook het gesprek moeten voeren hoe we zelf minder ruimte innemen.

Ruimte door verandering

Door met andere mensen aan tafel te zitten, door andere perspectieven te horen, andere verhalen te horen, gebeuren er ook andere dingen die je niet van tevoren kunt bedenken. Dat moet af en toe gebeuren. Soms moet er iets doorbroken worden.

Ruimte aan tafel

Waar het mis gaat? Je bent bovenal mens, niet een rol. Ik denk dat we dat soms vergeten, dat we teveel in onze rollen zitten.

We zijn verleerd om goed te luisteren en gewend om veel te praten en dus om ruimte in te nemen, in plaats van soms iets maar even te laten en te kijken wat er gebeurt. Of om te vertrouwen op een verhaal van iemand anders.

--

--

A library of perspectives from the Happyplaces Project, a playful research project to better understand all dimensions of space to eventually create happy places.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcel Kampman

Founder of Happykamping & Happyplaces Project, author, sense maker