Hoe Ron van Es ruimte maakt met een gestolen kip onder zijn arm

Happyplaces Stories (video)

Ik-zelf-ruimte

Je bent meer dan je denken, terwijl je wel ‘denken’ hebt. Je bent meer dan je gevoel, terwijl je wel gevoel hebt. ‘Je bent meer dan je lichaam’, terwijl je wel een lichaam hebt. Ik merkte in die oefening dat ik als het ware mezelf waarnam. Daarmee creëerde ik veel ruimte in wie ik ook nog meer ben.

Binnenstebuiten

Ik vind ruimte naar binnen gericht interessanter om te verkennen, in plaats van dat je alle ruimte buiten gaat verkennen. Je hebt een enorme ruimte binnen, die kun je verkennen. Nogmaals, daar hoef je geen boeddhist voor te worden of te mediteren op een berg. Dat is gewoon bereikbaar nu, op dit moment.

Waarnemen

Mensen zeggen wel eens: ‘Je kunt jezelf niet veranderen.’ Dat is natuurlijk flauwekul. Je kunt wel degelijk je gedrag en je patroon veranderen als je maar weet wat je aan het doen bent.

Ruimte voor rust

De ruimte vinden geeft zoveel bevrijding, dat je daarna ook veel meer samenvalt met wie je werkelijk bent. Dan lig je in het verlengde van jezelf, met je verleden, heden en toekomst. Dus word je jezelf. Dat is de ruimte die je ervaart. (…) Die ruimte heeft mij geholpen om in rust te komen met wie ik ben.

Ruimteregisseur

Ik ben in mijn leven regisseur geworden omdat ik van kinds af aan een ervaring heb gehad waar ik in leerde dat ik het zelf moest doen ik het leven. (…) Dus ben ik letterlijk regisseur geworden van film en televisie. Waardoor ik ook in staat was om te zeggen: ‘Dit is wat ik doe. Ik ben de baas over mijn eigen leven. Ik ben niet afhankelijk.’

Je hebt echt ruimte nodig om naar jezelf te kijken en jezelf te bevragen. Als je dat aandurft ontdek je dat die grote ruimte er is. Dat je helemaal niet die regisseur bent, wat een identiteit geworden was. Maar dat je mens bent. Dat je mogelijk een rol hebt als regisseur, maar ook nog andere rollen die je kunt uitleven.

Ademhalen en haaien

Ik weet nog goed dat ik op dat moment dacht: ‘Nu zou ik om hulp moeten roepen.’ Maar ik verdomde het om dat te doen. Het kan dus zo diep in je systeem zitten, dat je jouw ruimte in je leven zo nauw maakt en je mogelijk verzuipt, je nog niet om hulp roept.

Ruimtegereedschap

Waarnemen

Als een acteur de speelvloer op gaat (…) dan gebeurt er iets anders dan wanneer je aan de kant blijft staan. Je kunt daar niet zeggen dat je even niet meedoet, of dat je een eigen spel hebt. Je creëert daar samen iets. Daar neem je jezelf waar, je neemt de ander waar, maar je neemt ook het spel waar dat je met elkaar aan het creëren bent.

Spel, speler, plaats

Wat ik vaak deel is een heel simpel principe, namelijk ‘spel-speler-plaats’. Als je naar het leven kijkt als een spel, dan ben jij degene die de speler is want jij bent in dit leven, het spel, gekomen en je zoekt er je plaats in. Die drie begrippen vormen samen een soort heilige driehoek die op alle vlakken inzetbaar is.

Leef met een gestolen kip onder je arm

Je merkt dat mensen zich zo vastleggen dat ze de ruimte niet meer kunnen innemen. Dus neem alsjeblieft een kip mee! Ervaar die ruimte die er dan ontstaat en dat het niet alleen maar om jou gaat, maar dat het ook over dat spel gaat waarin jij die speler bent, waarbij het er ook over gaat dat jij je plaats inneemt in dat spel. Die drie punten, spel-speler-plaats, daar gaat het echt over.

Ruimte voor lol

Waar we last van hebben in de samenleving is dat we heel erg vastzitten in maatpakjes, in aannames, in ideeën over onszelf, in ‘dit zullen we wel moeten doen’, dat we niet durven los te laten. Maar die zijn ook maar door onszelf verzonnen toch?

In het loslaten zal je zien dat het spel zich op nieuwe manieren gaat rangschikken en je als speler kunt invoegen om opnieuw je plaats in te nemen.

--

--

A library of perspectives from the Happyplaces Project, a playful research project to better understand all dimensions of space to eventually create happy places.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcel Kampman

Founder of Happykamping & Happyplaces Project, author, sense maker