Entrepreneurship

In Happyplaces Stories. More on Medium.

Happyplaces stories (video)

Glinstering in de ogen. Wat gehaast, want nog niet af en open, maar bovenal die glinstering in de ogen, zichtbaar gemaakt in ogenschijnlijk absurdistische oplossingen die prima werken. Soort van Marcel Duchampig soms. Pop-art met een nut, gemaakt van vaak nutteloos geworden spullen.


Happyplaces stories (video)

Vorig jaar, mei geloof ik, belde ik met Johannes. En al snel waren we in gesprek over de stad en hoe in steden plekken waar niks hoeft steeds schaarser worden. Dat ruimte in de stad en ook plekken in de stad waar je gewoon kunt zijn, zonder dat je wat hoeft, dat er wat van je wordt verlangd, langzaamaan verdwijnt. Plekken waar je zo zonder iets te willen of moeten, mag zijn. In elk geval worden die ook niet ingetekend in nieuwe plannen. En hoe dat zonde is. Ik vertelde hem ook hoe dat een opmerking was geweest van een van de leerlingen die mogelijk gebruiker zouden worden van een ruimte in de bibliotheek in Amsterdam waar we aan werkten. …


Happyplaces Stories (video)

We met in Lisbon, at the House of Beautiful Business and instantly had some amazing conversations. We continued this in London. Nicole is a consultant, speaker, mentor and connector with a broad experience of bringing organisations into the 21st Century. She is a radical entrepreneurial spirit with a vast International network of startups, a ‘why not’ attitude and ability to translate business problems into innovation opportunities, delivering real value to businesses faced with transformation wrought by digital disruption. …


Happyplaces Stories (video)

One of the things that triggered me in all the interviews that you do, is this question about ‘how do you create space?’ Because creating space is such an important theme in life and your work. So I thought a lot about that term, that question of ‘how have I created space?’ or ‘how have I seen other people create space?’ In ways that I admire. The most important one for me has been to move 7,000 kilometres away from where I was born and brought up.


Happyplaces Project (video)

Ik ben met leuke dingen bezig. Vooral. En tegelijkertijd ook met een worsteling, bijna altijd wel, met tijd en geld. Je hebt een idee. Daar wil je wat meer mee doen. Je gelooft erin. Je betrekt er mensen bij. Die zijn ook enthousiast. En die vragen: ‘Wat wil je nou precies? En wat gaan we nou precies doen?’ En dan wordt het concreter. Je kunt zeggen dat ik serial entrepeneur ben, maar soms ook parallel entrepeneur. Dat is wel gevaarlijk. Dat leidt tot een tekort aan tijd en geld soms. Teveel tegelijkertijd. Geen richting.

Wat ik nu wel vaak heb is dat ik voor meerdere bedrijven tegelijkertijd aan het worstelen ben met: ‘Wat nu?’ Ik heb een persbureau van de toekomst, daar gaat eigenlijk mijn meeste tijd naar toe. Ik heb een innovatiebedrijf. Daarbinnen weer een nieuw product. En die vragen allemaal aandacht. Je vraagt je wel eens af of dat wel verstandig is om dat allemaal tegelijkertijd te doen. Dat gaat niet zo goed. Even somber beginnen hoor. Even een ingetogen begin. …


Happyplaces Stories (video)

Door technisch falen is de audio niet optimaal, excuus.

Ik noem mijzelf een ex-marketeer. Ik denk dat het vermarkten van producten oud is dat het puur om een product zo goed mogelijk te maken gaat want dan hoef je het niet meer te vermarkten. We hadden een interview met Vastgoed Visie. Het interview was ongeveer anderhalf uur lang en na anderhalf uur zei de interviewer: ‘Jullie hebben helemaal niets met vastgoed.’ En het antwoord was ook: ‘Dat klopt.’ Het gaat me niet om de stenen, maar om de energie die je er in brengt. En dat is vanaf het begin af aan het grondbeginsel gebleven van hoe we alles hebben gedaan. Het gaat niet om hoe het gebouw er uit ziet, of hoe een ruimte eruit ziet, maar puur over wat doen mensen. …


Happyplaces Stories (video)

The video is subtitled. Press ‘CC’ in the right bottom corner, when it is not yet already enabled.

So, how do you create space for new businesses, new industries? And how do you create space for people to flourish in a company, your company? How do you juggle between everything you do and where you are involved in and be so genuinely nice and humble? These were some of the questions I had for Boris. He is a succesvol ‘serial entrepreneur’ and currently the CEO and co-founder of The Next Web, and involved in a lot of other initiatives that involve technology, startups and more. …

About

Happyplaces Stories

A library of perspectives from the Happyplaces Project

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store