Cơ hội nhận Vốn đầu tư Phi cổ phần dành cho các Công ty và Dự án xã hội tiềm năng cùng Vietnam SDG Challenge 2017

Từ những năm 1990, GDP của Việt Nam đã phát triển rõ rệt, trung bình khoảng 6% hàng năm, đây là mức tăng trưởng thuộc vào mức cao hàng đầu thế giới, chỉ sau Trung Quốc xếp sau Trung Quốc (Việt Nam 2035, 2017). Tuy nhiên, đi kèm cùng với sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc là những vấn đề xã hội, bao gồm bất bình đẳng kinh tế, môi trường bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Chính vì vậy, khi những Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals — SDGs) được Liên Hợp Quốc giới thiệu và thông qua trong năm 2015, Việt Nam là một trong nhiều nước cam kết tham gia và sử dụng như một nền tảng để mọi người xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Góp phần vào thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) HATCH! VENTURES phối hợp đồng tổ chức Vietnam SDG Challenge 2017 — cuộc thi hàng đầu tìm kiếm doanh nghiệp và ý tưởng đổi mới sáng tạo, hướng tới việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Quán quân Minh Hồng cuộc thi Social Innovation Camp 2016 — tiền thân của cuộc thi Vietnam SDG Challenge 2017

Cuộc thi sẽ diễn ra ở 3 thành phố là các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Vòng Chung kết sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28/10/2017, tại sự kiện HATCH! FAIR the Fifth. Tại đây, các đội thi sẽ trực tiếp triển lãm và giới thiệu sản phẩm và đề án không chỉ trước ban giám khảo mà còn trước hơn 2,000 người tham gia, bao gồm khách hàng và đối tác tiềm năng, cũng như các cơ quan báo chí quan tâm đến phát triển xã hội và bền vững.

Đội thắng cuộc sẽ có cơ hội tham dự chương trình tăng tốc khởi nghiệp diễn ra 4 đến 6 tháng cùng cơ hội được nhận Vốn đầu tư ban đầu phi cổ phần; Dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh; và Chuỗi hội thảo đào tạo nhằm tiếp tục hỗ trợ phát triển các dự án được chọn trong giai đoạn tiếp theo.


Vietnam SDG Challenge 2017 là 1 trong 5 cuộc thi thuộc HATCH! COMPETITION SERIES 2017, mang đến cơ hội tham gia nhiều chương trình và trở thành chủ nhân của các giải thưởng cao nhất.

Cùng tìm hiểu và tham gia tại: http://fair.hatch.vn/competitions.

Thời gian đăng ký được kéo dài đến hết ngày 09.09.2017.

Liên hệ: Hotline:+84 1668877237 (Ms. Hoai Anh) |Email: competitions@hatch.vn.

Like what you read? Give Phuong Nguyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.