HATCH! VENTURES và VYE đã kí hợp đồng với Airman cho việc tham dự chương trình Tăng tốc khởi nghiệp.

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2017, HATCH! VENTURES và Viet Youth Entrepreneurs (VYE) đã ký hợp tác tư vấn quản lý và đầu tư với công ty Airman trong chương trình Tăng tốc khởi nghiệp năm 2017. Đây là chương trình kéo dài 4 tháng dành cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo với các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Airman là một trong những công ty đầu tiên được lựa chọn sau đợt tuyển quy mô toàn quốc trong tháng 5 vừa qua.

Mục đích của Airman là cải thiện sức khỏe con người bằng cách cung cấp dịch vụ giám sát chất lượng không khí và làm sạch không khí tới các trường học với thiết bị lọc và kiểm soát không khí tích hợp, dựa trên nền tảng mạng lưới vạn vật kết nối Internet. Hiện tại, Airman đang xây dựng và thử nghiệm mô hình hoạt động của thiết bị giám sát và lọc khí tích hợp. Thiết bị có thể hoạt động trong môi trường có độ ẩm cao, trong khi hầu hết sản phẩm từ các đối thủ khác trên thị trường không làm được điều này; và công ty đã đưa ra được giải pháp đáp ứng nhu cầu cũng như khả năng tài chính của nhóm khách hàng riêng, bao gồm các trường mẫu giáo và các trường học tư thục.

Trong chương trình Tăng tốc khởi nghiệp, Airman và các công ty khác sẽ nhận được dịch vụ tư vấn từ các nhà cố vấn và hoạt động hỗ trợ gọi vốn cùng với các hoạt động, hội thảo và sự kiện kết nối. Mục tiêu chính của chương trình là biến đổi các công ty khởi nghiệp trở thành các doanh nghiệp với các sản phẩm khả thi và đủ điều kiện nhận đầu tư; được công bố chính thức về công ty tại HATCH! FAIR the Fifth — Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp thường niên hàng đầu tại Việt Nam được tổ chức tại cả ba thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh). Tại sự kiện, các công ty thuộc chương trình Tăng tốc khởi nghiệp sẽ được ưu tiên tiếp cận với nhà đầu tư thông qua gian hàng triển lãm và các hoạt động kết nối, cũng như thuyết trình về hoạt động công ty trên sân khấu chính trước nhà đầu tư, giới truyền thông và người tham dự.

Chương trình năm ngoái bao gồm 4 công ty, trong đó một công ty đã thành công trong việc gọi vốn giai đoạn đầu với hàng trăm ngàn đô tiền đầu tư, một công ty đã thu được lợi nhuận và đang chuẩn bị cho việc mở rộng ra các khu vực khác, và một công ty đã thành công trong việc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mới.

Năm 2017, HATCH! VENTURES đang khởi động cho mùa chương trình thứ ba, được trợ cấp bởi IPP và hợp tác cùng Viet Youth Entrepreneurs (VYE).

Để có thêm thông tin về HATCH! và HATCH! Acceleration, mời truy cập: http://acceleration.hatch.vn.

Like what you read? Give Thắng Đặng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.