Uusi yhteisöpalvelu Heimo — Tehty suurella ❤


Missionamme on auttaa ihmisiä voimaan henkisesti paremmin ja selviämään arjen haasteista. Heimo tulee olemaan täysin uudenlainen sosiaalinen media, jossa ihmiset voivat jakaa tarinoitaan anonyymisti ja auttaa toinen toisiaan terveydenhuollon ammattilaisten tukemana. Haluamme saada kaikki mukaan rakentamaan maailman suurinta mielen hyvinvoinnin yhteisöpalvelua, joka toimii aidosti ihmistä auttaen ja kunnioittaen.

Halusimme avata yhteisön jo sen varhaisvaiheessa ja yhdessä teidän käyttäjien kanssa kehittää yhteisöön mekanismit, jotka varmistavat sen, että käytöstä on enemmän hyötyä kuin haittaa käyttäjälle. Meidän porukalla on kokemusta ihmisten auttamisesta ja yhteisöjen rakentamisesta jo vuosituhannen vaihteesta asti, mutta silti tarvitsemme ehdottomasti teidän apuanne. Tulemme jatkossa keskittymään siihen, että mielen hyvinvointia parantava sisältö nousee yhteisössä esille ja haitallinen sisältö on mahdollisimman pienessä roolissa. Olemme myös sitä mieltä, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä enemmän yhteistyötä ihmisten kanssa, jolloin saadaan yhdessä ratkaistua yksi suurimmista kansainvälisistä ongelmista: monet ihmiset, jotka tarvitsevat apua mielen hyvinvoinnin haasteisiin eivät saa mitään apua tilanteeseensa ja ovat yksin asiansa kanssa. Me tulemme tuomaan Heimoon myös terveydenhuollon ammattilaisia, jotta avun laadukkuus voidaan varmistaa ja vertaistuen voima täydentyy entisestään.

Yksin jääminen ja passivoituminen liittyvät valitettavan usein mielen hyvinvoinnin haasteisiin ja siksi meille on luontevaa aloittaa nämä talkoot Hiljaiset-hankkeen kanssa. Hiljaiset-hankkeessa pyrkimyksenä on aidosti vähentää yksinäisyyttä Suomessa. Kunnioitamme hankkeen arvoja ja siksi yhteistyön aloittaminen on ollut luontevaa.

Lainaus Hiljaiset-kampanjan lehdistötiedotteesta:

“RadioMedia lanseerasi joulukuussa Hiljaiset-kampanjan ja kansanliikkeen, jonka tavoitteena oli vähentää ihmisten yksinäisyyden kokemuksia.

Neljän kuukauden ajan Hiljaiset kuunteli satoja koskettavia tarinoita sekä ideoita avun jakamiseksi. Nyt kampanja on saatettu maaliinsa ja konkreettinen ratkaisuehdotus yksinäisyyden helpottamiseksi on valmiina.”

Nyt on siis aukaistu Hiljaisten Heimo. Toivomme, että Suomessa on jatkossa vähemmän yksinäisiä ja kehitämme yhdessä yhteisössä erilaisia keinoja vähentää yksinäisyyden kokemusta.

Me Heimossa lupaamme käyttää kaiken osaamisemme niin yhteisöjen rakentamisesta, teknologian hyödyntämisestä kuin psykologian alalta. Olemme saaneet paljon tukea hankkeelle ja nähneet, että ihmiset haluavat auttaa toisia ihmisiä ja että auttaminen on äärimmäisen palkitsevaa. Tulkaa siis mukaan auttamaan! Tiedämme, että olemme hyvällä asialla ja ylpeitä siitä. Uskomme, että te jotka lähdette mukaan voitte myös olla ylpeitä itsestänne.

Tervetuloa Heimoon
https://hiljaiset.heimo.co/

Terkuin,
Heimon tiimi


A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.