Μέλη του Ελληνικού Blockchain Hub 
στο EU Blockchain Observatory &Forum

Δύο μέλη του Hellenic Blockchain Hub συμμετέχουν στα core working groups του EU Blockchain Observatory and Forum!

H Marina Niforos, Visiting Faculty HEC, Blockchain Advisor to IFC/WBG και ο Konstantinos Votis, Centre for Research and Technology Hellas/Information Technologies Institute, Senior Researcher & R&D coordinator του HBH.

To Hellenic Blockchain Hub είναι το Ελληνικό Δίκτυο για την προώθηση της τεχνολογίας blockchain με όραμα να γίνει η Ελλάδα Blockchain Nation.

Ο σκοπός του ΗΒΗ είναι η μελέτη, διάδοση, προβολή των τεχνολογιών blockchain και DLT στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προς όφελος της Εθνικής οικονομίας, β. η οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών φορέων και επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τεχνολογίες blockchain και γ. η ανάδειξη του ΗΒΗ ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο για τη χρήση αποκεντρωμένων τεχνολογιών. Περισσότερες πληροφορίες: http://blockchain.org.gr/

Τι ακριβώς είναι το EU Blockchain Observatory;

Είναι το Παρατηρητήριο και το Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Blockchain που ξεκίνησε την την δραστηριότητά του την 1η Φεβρουαρίου 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το EU Blockchain Observatory θα επισημαίνει τις βασικές εξελίξεις της τεχνολογίας blockchain, θα προωθεί τους ευρωπαίους παίκτες και θα ενισχύει την ευρωπαϊκή δέσμευση με πολλούς stakeholders που εμπλέκονται σε δραστηριότητες blockchain.

Συγχαρητήρια, καλή δύναμη και αρχή στο έργο των ομάδων εργασίας!

Περισσότερες πληροφορίες για το EU Blockchain Observatory https://www.eublockchainforum.eu