Τί είναι τα έξυπνα συμβόλαια; What are the Smart Contracts on Blockchain?

Με την δημιουργία της Blockchain πλατφόρμας Ethereum το 2015 έγινε η εισαγωγή της ένοιας των έξυπνων συμβολαίων (Smart Contracts).

Τα έξυπνα συμβόλαια είναι στην ουσία προγράμματα κώδικα τα οποία ενεργοποιούνται και εκτελούνται όταν ικανοποιηθούν συγκεκριμένες συνθήκες αυτόματα.

Τα έξυπνα συμβόλαια αυτά ενεργοποιούνται αυτόματα απο τους υπολογιστές και οι κινήσεις καταγράφονται στο blockchain καθιστώντας την πληροφορία αμετάβλητη και αδιαμφισβήτητη.

Το όνομα “Έξυπνα Συμβόλαια” το επινόησε ο Nick Szabo το 1994. Τα έξυπνα συμβόλαια προσφέρουν 2 κύριες λειτουργίες, ασφάλεια και μείωση κόστους. Με την εμφάνιση του Blockchain και με την ιδέα ότι προγράμματα μπορούν να εκτελούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τα έξυπνα συμβόλαια γίνανε πραγματικότητα.

Μετάβαση στα έξυπνα συμβόλαια

Τα έξυπνα συμβόλαια αποτελούν σημαντικό στοιχείο στην επεξεργασία της πληροφορίας στο blockchain. Άν η αλυσίδα blockchain αντιπροσωπέυει μια ασφαλής διαδικασία κατανεμημένης αποθήκευσης πληροφορίας, τότε τα έξυπνα συμβόλαια συμπληρώνουν την διαδικασία αυτή ολοκληρώνοντας την σε μία αυτόνομη μηχανή Turing. Όταν η γλώσσα προγραμματισμού είναι Turing-Complete, δηλαδή επιτρέπει τον υπολογισμό σύνθετων πράξεων και λειτουργιών, τα έξυπνα συμβόλαια μπορούν να εκτελέσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα πάνω στο Blockchain εκτελούμενα είτε αυτόματα είτε έπειτα απο ένα εξωτερικό ερέθισμα το οποίο μπορεί να έρθει απο μια συσκευη IOT ή απο ένα εξωτερικό ERP πρόγραμμα.

Παράδειγμα: Ένα φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα απο το μέρος Α στο Β. Το συμβόλαιο μεταφοράς λέει ότι η θερμοκρασία δεν πρέπει να ανέβει πάνω απο τους -10 βαθμούς κελσίου. Αν για κάποιο λόγο η θερμοκρασία αυτή ανέβει και γίνει -8 βαθμοί κελσίου τότε αυτόματα ένας αισθητήρας ενημερώνει το Blockchain και ένα έξυπνο συμβόλαιο “ξυπνάει” και καταγράφει την κίνηση αυτή. Ο τελικός παραλήπτης γνωρίζει ότι η θερμοκρασία μεταβλήθηκε και μπορεί να ασκήσει ποινικές ρήτρες όπως ορίζει το συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει.

Το γεγονός ότι ο κώδικας του έξυπνου συμβολαίου τρέχει πάνω στο blockchain κάνει την παραποίηση της πληροφορίας ουσιαστικά αδύνατη. Επίσης η κατανεμημένη δομή του προγράμματος και η ταυτόχρονη εκτέλεση αυτού σε όλους τους κόμβους του δικτύου αποτρέπει την εκτέλεση του απο ένα κόμβο ο οποίος θα έχει πέσει θύμα κυβερνο επίθεσης και θα έχει αλλοιωθεί.

Το έξυπνο συμβόλαιο αφού αποθηκευτεί και αναπτυχθεί, η αυτόνομη εκτέλεση είναι εγγυημένη.

Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό όταν μιλάμε για ψηφιακή εμπιστοσύνη. Ωστόσο, απαιτεί μεγάλη προσοχή στη δοκιμή και την διόρθωση των έξυπνων συμβολαίων, καθώς οι μεταγενέστερες αλλαγές είναι αδύνατες.

Πώς μοιάζει ένα έξυπνο συμβόλαιο;

Ένα παράδειγμα έξυπνης σύμβασης για την Ethereum. Πηγή: https://www.ethereum.org/token

Η σύμβαση ορίζει ότι ο δημιουργός της σύμβασης θα λάβει κάποια κρυπτονομίσματα όταν οι προυποθέσεις το επιτρέψουν.

Σύμφωνα με τον CTO του Ethereum, Gavin Wood, οι δυνατότητες και οι εφαρμογές των έξυπνων συμβολαίων, δεν έχουν όριο στον κλάδο των βιομηχανιών που μπορούν να επηρεάσουν, από τον χώρο της υγείας, την αυτοκινητοβιομηχανία έως την ακίνητη περιουσία και τη νομοθεσία. Η λίστα συνεχίζει και συνεχίζει.