1ο Blockchain (un)conference του Hellenic Blockchain Hub: Ιδέες και προτάσεις

Στις 6 Μαρτίου 2019, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Innovathens powered by Samsung, πραγματοποιήθηκε το πρώτο blockchain (un)conference του Hellenic Blockchain Hub.

Στο πρώτο blockchain (un)conference του Hellenic Blockchain Hub, συμμετείχαν προγραμματιστές φοιτητές, στελέχη Τραπεζών, εταιριών τεχνολογίας αλλά και εκπρόσωποι του Δημοσίου Τομέα.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση του κοινού για την τεχνολογία blockchain αλλά και η χρησιμότητα της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους τομείς της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της βιώσιμης ανάπτυξης εταιριών και φορέων του δημοσίου.

Κατά την έναρξη πραγματοποιήθηκε, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Κόμβου στην οποία ο κ. Γιώργος Καραμανώλης, πρόεδρος ΔΣ του ΗΒΗ, Co-founder, CTO/CIO της Crowdpolicy, αναφέρθηκε στο όραμα αλλά και τους άμεσους στόχους του φορέα για το 2019,

Στη συνέχεια ο κ. Μαρίνος Ξυναριανός, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ του Hellenic Blockchain Hub, παρουσίασε συνοπτικά τις ολοκληρωμένες δράσεις για το 2018 του σωματείου.

Γιώργος Καραμανώλης, Πρόεδρος ΔΣ, Μαρίνος Ξυναριανός, Γενικός Γραμματέας ΔΣ, Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΗΒΗ

Στο συνέδριο του Hellenic Blockchain Hub αναπτύχθηκαν οι παρακάτω θεματικές:

  • Blockchain και Ψηφιακός Μετασχηματισμός , Αντώνης Κασσάνο, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Ανάπτυξης Εργασιών,UniSystems, — Taking Serious Steps Toward Blockchain Adoption.
  • Εισαγωγή στην τεχνολογία / blockchain for the enterprise — Νέες Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας , Γιώργος Πάνου,Group Digital Innovation Director — Digital Transformation της Mellon — Μέλος Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub.
  • Η επανάσταση που έφερε το blockchain στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Στέλεχος ΕΤΕ, Program Μanager του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης της Εθνικής Τράπεζας στο FinTech, be finnovative.
  • Εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain σε τομείς της οικονομίας — Χάρης Λιναρδάκης, IBM Cloud Leader Greece and Cyprus at IBM.
  • Implementing Blockchain in financial institutions: the KYC use case and GDPR compliance, Leonidas Stavropoulos, Head of Implementation & Customer Accounts, Norbloc.
  • WeTrade, Enabling businesses to trade seamlessly, simply and trustfully with Blockchain Technology, Θάνος Ντάφλος, Head of Intelligent Services at Eurobank Global Transaction Banking.
  • Blockchain, crowdfunding και θεσμικές προκλήσεις — Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μαρί Μαρκοσιάν.

Δείτε εδώ το live video του blockchain (un)conference:

Δείτε τις φωτογραφίες:


Σχετικά:

Ο Ελληνικός Κόμβος Blockchain είναι αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ. αριθμ. 87/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και έχει σκοπό α. τη μελέτη, διάδοση, προβολή των τεχνολογιών blockchain και DLT στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προς όφελος της Εθνικής οικονομίας, β. την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών φορέων και επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τεχνολογίες blockchain και γ. την ανάδειξη ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο για τη χρήση αποκεντρωμένων τεχνολογιών.

Μάθε περισσότερα για τις δραστηριότητες του φορέα εδώ http://blockchain.org.gr/home/