Συμμετοχή του Hellenic Blockchain Hub στον Κόμβο Καινοτομίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωράει στη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (HCMC_IH), ήτοι, πλατφόρμας επικοινωνίας για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ εποπτευομένων ή μη προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) που αφορούν στο ρυθμιστικό πεδίο ή στο πεδίο εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και γενικότερα την αμφίδρομη επικοινωνία, ως εξής:

 • αφενός οι επιλεγείσες — βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων — εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς καθώς και σε παροχή μη-δεσμευτικής καθοδήγησης/γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των αιτημάτων τους,
 • αφετέρου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους επενδυτές αλλά και τα οφέλη που συνοδεύουν τα νέα καινοτόμα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε σε επόμενο στάδιο ενδεχομένως να προτείνει νομοθετικές προτάσεις για ένα ορθό και αναλογικό εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η λειτουργία του Κόμβου Καινοτομίας και να επιτευχθούν οι στόχοι του συνίσταται «Ομάδα Διαλόγου (Forum) για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία», μη αμειβόμενη, η οποία θα αποτελείται, αρχικά, από εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς αντίστοιχα εξειδικευμένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, στελέχη επιταχυντών και θερμοκοιτίδων καινοτομίας, ερευνητές και ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με τις σχετικές καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και μέλη κόμβων ενημέρωσης νέων τεχνολογιών.

Η αλληλεπίδραση της ανωτέρω Ομάδας Διαλόγου (Forum) για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία με τον Κόμβο Καινοτομίας σκοπείται να είναι ουσιαστική, αμφίδρομη και επωφελής για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω της λήψης τεχνογνωσίας από την πρόσβαση σε ειδικότητες επιστημόνων που, βάσει οργανογράμματος, δε διαθέτει. Ήτοι, θα διευκολύνεται η κατανόηση επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, επιχειρηματικών μοντέλων του οικοσυστήματος, καθώς και επί τεχνικών θεμάτων αρχιτεκτονικής τους ενώ, με βάση τον βαθμό ωριμότητας και εξέλιξης των ανωτέρω, θα αναλύονται ζητήματα του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου ως προς την ευθεία και αμιγή εφαρμογή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, με δυνατότητα καταγραφής προτάσεων για τη δημιουργία εθνικού κανονιστικού πλαισίου.

Σήμερα 7 Μαρτίου 2019, έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Διαλόγου για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία του Κόμβου Καινοτομίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CM HUB).

Την Ομάδα Διαλόγου υποδέχτηκε ο Πρόεδρος καθηγητής κ. Χαράλαμπος Γκότσης, ο οποίος χαρακτήρισε την ίδρυση του Κόμβου Καινοτομίας της Επιτροπής ως

«ένα μικρό βήμα σε ένα μέλλον χωρίς όρια. Με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και εξειδικευμένων φορέων στην τεχνολογία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εγκαταστήσει στην ιστοσελίδα της κόμβο επικοινωνίας, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ εποπτευόμενων ή μη εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα στους τομείς του Fin Tech, που αφορούν στο ρυθμιστικό πεδίο της εποπτικής αρχής. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα λειτουργεί αμφίδρομα με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τις εταιρείες αλλά και την εθνική μας οικονομία»

τόνισε ο κ. Πρόεδρος.

Από πλευράς Επιτροπής συμμετείχαν ακόμη ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Ξενοφών Αυλωνίτης καθώς και τα στελέχη Μαρί Μαρκοσιάν, Λένα Ρούσσου και Μιχάλης Μερσίνης.

Η Ομάδα Διαλόγου για τη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία του Κόμβου Καινοτομίας της Ε.Κ. αποτελείται από τους κ.κ.:

 • Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN),
 • Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Σταϊκούρα, του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με αναπληρωτή τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σκιαδόπουλο του ιδίου τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
 • Καθηγητή Γεώργιο Γιαγλή, Διευθυντή του Institute for The Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC),
 • Κωνσταντίνο Βότη, κύριου ερευνητή στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA/CERTH),
 • Κωνσταντίνο Καλογεράκη, Διευθυντή Προγράμματος του επιταχυντή Be Finnovative της ΕΤΕ και Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ελληνικού Κόμβου Blockchain με αναπληρωτή τον κ. Μύρωνα Φλουρή, στέλεχος της Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
 • Γιώργο Καραμανώλη, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρο Δ.Σ. του Ελληνικού Κόμβου Blockchain,
 • Μιχάλη Ψαλλίδα, ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Κόμβου Blockchain.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο κ. Σκιαδόπουλος σε αναπλήρωση του κ. Σταϊκούρα, ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλίδης σε αναπλήρωση του κ. Καραμανώλη και ο κ. Βότης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συμβολή της Ομάδας Διαλόγου στον Κόμβο Καινοτομίας θα είναι ουσιαστική και καθοριστική ως προς την κατανόηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας τεχνικών θεμάτων αρχιτεκτονικής τους, καθώς και στην ανάλυση ρυθμιστικών ζητημάτων με σκοπό την καταγραφή προτάσεων για ενδεχόμενη δημιουργία εθνικού κανονιστικού πλαισίου.

Σχετικά αρχεία:

 • Ανακοίνωση δημιουργίας Κόμβου Καινοτομίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εδώ).
 • Δελτίο Τύπου 1ης συνάντησης της Ομάδας Διαλόγου (εδώ).