Disse koronanyhetene bør du få med deg:

Helsedirektoratet
Apr 30 · 8 min read

Denne ukesoversikten er på ca 1700 ord og tar omtrent 8min å lese.

Alle med koronasymptomer kan få teste seg

Image for post
Image for post

Helsemyndighetene utvider testkriteriene, og åpner for at alle som har milde symptomer for luftveisinfeksjon kan teste om de har covid-19.

Mangel på både testutstyr og personell har hittil lagt begrensninger på muligheten for å bli testet for koronaviruset, men nå oppskaleres kapasiteten i hele Norge. Dermed kan flere testes, melder

nordmenn koronatestes ukentlig; over tre ganger flere enn det tidligere har vært rigget til. I slutten av mai skal antallet økes igjen, til 300.000 tester i uka, melder NRK.

Alle svarene fra koronatestene skal samles i en felles nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 hos Folkehelseinstituttet (FHI).


Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

Image for post
Image for post
2.250.000 munnbind er noe av smittevernutstyret som nå er på vei til sykehus og kommuner i Norge. (Foto: Helse Sør-Øst RHF)

Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

Forsendelsene er kvalitetskontrollert av fagfolk i Helse Sør-Øst og testet ved Forsvarets forskningsinstitutt, melder

…og dette er utstyret som nå er på vei ut:

 • 2.250.000 munnbind
 • 1,8 millioner par hansker
 • 27.000 smittefrakker
 • 140.000 åndedrettsvern
 • 81.000 øyebeskyttelser
 • 71.000 smittedrakter
 • 210.000 operasjonsluer
 • 3.200 stellefrakker

Flere norske bedrifter i gang med å lage smittevernutstyr

I løpet av de siste ukene er det inngått avtaler med flere norske virksomheter som skal produsere smittevernutstyr til helsevesenet.

Dette skal leveres fra norske produsenter innen de neste seks månedene:

 • 600.000 engangs smittevernfrakker
 • 60.000 flergangs smittevernfrakker
 • 1,7 millioner visir/øyebeskyttelse
 • 200.000 operasjonsluer
 • Desinfeksjonsvæske, inntil 20.000 liter i døgnet

Og det er også utlyst en innovativ , og 44 leverandører har meldt seg.

Den norske produksjonen kommer i tillegg til det som importeres fra utlandet.

– Det internasjonale markedet for smittevernutstyr er krevende etter koronautbruddet og det er viktig at smittevernutstyr også kan produseres i Norge, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.


Flere land vurderer immunitetssertifikat

Et immunitetssertifikat skal vise hvem som er immune mot covid-19. Folk med sertifikat skal få samfunnet i gang igjen: gå på jobb og slippe karantene eller unødvendig isolasjon. Men WHO advarer.

Image for post
Image for post
(Foto: , )

I land som Storbritannia, Tyskland og Italia jobbes det med såkalte immunitets-sertifikater til personer som er blitt friske av korona, med andre ord personer man regner som immune. Målsettingen er at de immune skal få samfunnet i gang igjen ved å slippe unna karantene og unødig isolasjon og i stedet gå på jobb. Men løsningen med et immunitetssertifikat er omstridt, melder

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer myndigheter mot å utstede slike immunitetspass til folk som har fått virussykdommen. Organisasjonen mener det fortsatt ikke er bevist at personer som har testet positivt for koronaviruset, er beskyttet mot å bli smittet på nytt.


Slik kan du støtte kolleger under korona-pandemien

Image for post
Image for post
TILGJENGELIG: I en krise har medarbeiderne behov for å se lederen sin og vit at han eller hun er er tilgjengelig.(Foto: , )

Tiden med korona er krevende for mange. Her er noen råd om hvordan du kan ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger.

De fleste arbeidsplasser vil oppleve større arbeidsbelastninger under korona-smitten, vansker med å få løst alle oppgavene, turnuser som ikke går opp, bekymringer og engstelse, frustrasjon og slitne medarbeidere. God kriseledelse har stor betydning for å redusere skade og negative psykologiske senvirkninger, peker Helsedirektoratet på i sin nye .

Her er 5 råd om ledelse under en krise:

 • Sikkerhet og smittefare kommer først: Gå gjennom rutinene for å minimere smittefare og prosedyrer ved smitte.
 • Rolleklarhet: Sørg for å definere arbeidsoppgavene tydelig.
 • Forutsigbarhet: Forsøk så godt du kan å avklare oppgaver, hvem som skal samarbeide og hvem det skal rapporteres til.
 • Vær oppmerksom på fysiske og psykiske stressreaksjoner hos medarbeiderne.
 • Vær tilgjengelig: Medarbeiderne har behov for å se deg og vite at du er tilgjengelig.


Kronprinsessen: –Vi har alle et ansvar nå for hverandres psykiske helse

Image for post
Image for post
LYSERE DAGER: -Det kommer lysere dager. Det tror jeg er viktig at alle holder fast ved, sier kronprinsesse Mette-Marit til NRK. (Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.)

Hjelpetjenestene opplever stor pågang fra folk som sliter under koronastengning, og klarer kun å svare halvparten. Kronprinsesse Mette-Marit ber naboer og foreldre passe ekstra på.

Kronprinsessen hadde denne uken nettmøte med hjelpetjenestene. De forteller at urovekkende mange som tar kontakt har selvmordstanker, melder .

Kirkens SOS har hatt mer enn en dobling i antallet samtaler om selvmord i perioden 12. mars til 26. april, fra 9 til 20 prosent.

– Det er hjerteskjærende å høre at de som jobber ute i kommunene opplever så stor forverring av situasjonen for dem som har det vanskelig fra før, sier kronprinsessen til NRK.

Nasjonalt forskningsprosjekt i gang

Hun peker på at forskere nå har satt i gang et stort, nasjonalt forskningsprosjekt for å kartlegge hvordan koronakrisen påvirker nordmenns mentale helse. Alle over 18 år kan delta ved å fylle ut et .

Image for post
Image for post
BRY.DEG2020 er et nasjonalt forskningsprosjekt som skal kartlegge hvordan koronakrisen påvirker nordmenns mentale helse.

Bak prosjektet står Bergen Center for Brain Plasticity ved Haukeland universitetssykehus, Senter for krisepsykologi, Rådet for psykisk helse og NORMENT-sff.


Norsk medisin skal testes mot koronaviruset

Image for post
Image for post
(Foto: , )

Britiske myndigheter har på rekordtid fått i gang klinisk testing av seks medisiner mot koronavirus. Først ut er medisinen fra bergensselskapet BerGenBio.

BerGenBios medikament, Bemcentinib, er for tiden under klinisk testing som kreftmedikament flere steder i verden, men er nå valgt til studien der britene ser etter medikamenter som tidlig kan gi god behandling mot covid-19, melder

Den norske medisinen skal testes på 60 pasienter med covid-19.

– For øyeblikket har det ikke blitt klinisk bevist at noen medisin i verden kan behandle covid-19, men vår arbeidsgruppe har funnet fram til et utvalg av lovende kandidater, sier den britiske helse- og omsorgsministeren Matt Hancock ifølge .


- Koronapasienter mangler rehabiliteringstilbud

Image for post
Image for post
(Foto: , )

Rehabiliteringstilbudet for koronapasienter er for dårlig, mener overlege ved Rikshospitalet. Også Legeforeningen er bekymret.

– I dag er det ikke noe stående rehabiliteringstilbud. Derfor risikerer vi at den store innsatsen som har vært gjort i sykehusene for disse pasientene, går til spille. Noen pasienter henvises til seg selv, sier overlege Jon Henrik Laake ved akuttklinikken ved Rikshospitalet i Oslo til NRK.

Flere koronasmittede får konsentrasjonsvansker og svekket hukommelse etter å ha hatt sykdommen, ifølge Laake.

Helsedirektoratet sier at rehabilitering skal prioriteres:

– Vi er i en situasjon med lite smitte i Norge. Mange pasienter er på vei ut av sykehus og intensivavdelinger. Da skal vi ta godt vare på pasientene, så de får god rehabilitering, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. (NTB)


Ni pasienter med magesmerter fikk påvist korona

Image for post
Image for post
(Foto: , )

De ni pasientene på Oslo universitetssykehus hadde ingen typiske symptomer på covid-19, men hadde smerter i magen.

– Funnene våre indikerer at covid-19 kan gi magesmerter alene, uten å gi de vanlige symptomene som feber og luftveissymptomer, sier overlege Usman Saeed ved avdelingen for gastro- og barnekirurgi på Oslo Universitetssykehus til

Leger ved sykehuset har publisert de overraskende funnene i British Journal of Surgery, melder NTB.


Koronadødsfall ved 31 sykehjem

Image for post
Image for post
SMITTE: Sykehjemsbeboere i 13 kommuner er døde etter smittespredning på sykehjemmene. (Foto: , )

101 som er døde av korona, døde etter smittespredning på sykehjem, viser en kartlegging.

Særlig sykehjem i Oslo, Drammen, Bærum, Bergen og Kristiansand er hardt rammet av koronadødsfall. Det har også vært dødsfall på sykehjem i Moss, Lillehammer, Tønsberg og Trondheim, viser en NRK har gjort nylig.

– Vi vet at det er stor forskjell, og at enkelte sykehjem har mye smitte. Det er ikke tilfredsstillende, sier overlege Ernst Kristian Rødland ved Folkehelseinstituttet til NRK.


WHO om koronastrategi: – Vi kan lære av Sverige

Image for post
Image for post
ÅPENT: Barene har vært åpne i Sverige under korona-pandemien. Kanskje ikke så dumt, mener WHO. (Foto: , )

Sverige har fått kritikk for sin koronahåndtering, men får støtte fra Verdens helseorganisasjon, som mener den kan bli stående som et eksempel til etterfølgelse.

– Jeg tror vi kan lære av våre kollegaer i Sverige, sier Michael Ryan til

Han er direktør for Verdens helseorganisasjons (WHO) program for krisesituasjoner, hvor han leder gruppen som jobber med den internasjonale håndteringen av covid-19.

Det svenske samfunnet har i stor grad vært åpent under korona-pandemien. Blant annet har barer, skianlegg, treningssentre, skoler og barnehager vært åpne.

– Viruset kommer til å finnes lenge, og vi som individer, familier og samfunn må gjøre alt vi kan for å begrense spredningen. Det kommer til å bety at vi må tilpasse livet vårt den situasjonen. I Sverige gjør de det i sanntid.

Ryan peker på at den svenske strategien bygger på et personlig ansvar for å holde avstand og følge hygienerådene. Det tror han kan være en suksessfull oppskrift i det lange løp. Han mener Sverige med det kan ha funnet en løsning på problemet med økt smitte som han tror mange land vil oppleve etter hvert som de letter på de strenge tiltakene.


Håndvaskens far ble latterliggjort, selv om han reddet liv

Image for post
Image for post
(Foto: , )

Tirsdag 5. mai er det håndhygienedagen, men for 180 år siden var det å vaske hendene et svært kontroversielt medisinsk råd.

Håndvask med såpe og vann er et effektivt og viktig tiltak i kampen mot koronasmitten.

Men slik har det ikke alltid vært.

I 1840 mistet den ungarske legen Ignaz Semmelweis jobben fordi han insisterte på å innføre håndvask på sykehuset der han jobbet.

Mange mødre på fødeavdelingen døde under legenes behandling. Årsaken som ble oppgitt, var barselfeber. Men Semmelweis så at legene ikke vasket hendene etter at de først hadde utført likobduksjoner.

Legene gikk altså fra å ha hendene i døde mennesker til fødende kvinner, skriver NRK.

Ikke overraskende sank dødsraten betydelig etter at håndvasken ble innført ved sykehuset. I ettertid er Semmelweis blitt kjent som «mødrenes frelser», men i sin egen tid ble han mer eller mindre latterliggjort for håndvaskteorien, fordi ingen mente den kunne bevises.

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag mener samfunnet vårt generelt kunne sett annerledes ut hvis fokuset på håndvask hadde vært like stort året rundt.

…og håndvask er ikke nyttig bare under pandemier:

– Hvis vi hadde vært bedre på dette så hadde det gjort noe med sykefraværet i landet, sier fylkeslegen til


FHI med nettkurs om smittevernsutstyr og håndhygiene for helsepersonell

I forbindelse med håndhygienedagen vil

retter seg mot personell fem typer arbeidsplasser i helsesektoren:

– Håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr er blant de aller viktigste tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 i helsetjenesten. Anbefalingene for håndhygiene er de samme når man benytter beskyttelsesutstyr som ellers, sier seniorrådgiver Mette Fagernes i Folkehelseinstituttets avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging.


Helseaktuelt

For deg som er interessert i helsesektoren

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store