Livet är inte en resa

Vi är inte är “på väg” någonstans. Vore livet en resa skulle vi alla längta efter att få komma fram. Komma i mål och vara klara.

Tänk på ett äppelträd. Är det på väg någonstans? Nej, det växer, blir större och ger frukt. Ingen planerar hur grenarna ska växa, även om det kan behövas beskärning då och då.

Men i sin själva existens är det inte på en “livets resa”. Det bara är. Ett litet träd är inte ett “ofärdigt” träd som väntar på att bli stort. Trädet blir aldrig “klart” och “kommer i mål”. Det växer, ger frukt, växer och ger frukt tills det en dag dör. Även om ett äppelträd ger frukt är det inte trädets “syfte”. Träd har inga syften, utöver att vara en del av det ekologiska systemet.

Att inte vara på väg någonstans betyder inte att sluta växa. Betyder inte att vi inte kan producera något.

Bara att livet i sig inte är på väg någonstans, det bara är.

Vi är inte på en livets resa. Om vi vore det skulle allas vårt högsta mål vara att komma fram.


PS, Ska vi hålla kontakten? Klicka här för nyhetsbrev.