Waarom de ‘longtail’ van cryptovaluta een enorme kans is voor de samenleving

Uit een stuk dat is gepubliceerd door CoinDesk op 16 april 2017.

Geld is in de basis een instrument voor samenwerking. Geld beweegt menselijke energie, vaardigheden, en de tijd tussen ons, in verschillende “containers”, of stores of value. Nationale stores of value, zoals de Amerikaanse dollar, worden traditioneel gecontroleerd door overheden en verdeeld door banken. Dit gaat uiteraard gepaard met beperkte transparantie, een gecombineerde nationale en internationale monetaire beleidsagenda, en allerlei politieke overwegingen. Vanzelfsprekend is dit model veel inflexibeler en ontoegankelijker dan oplossingen die cryptovaluta bieden, mogelijk gemaakt door blockchain-databasetechnologie, wat in theorie iedereen in staat stelt een digitale store of value uit te geven en te distribueren.

We beginnen pas net in te zien dat het blockchain ecosysteem de opkomst van deze nieuwe vormen van geld faciliteert met verwaarloosbare kosten. Omdat cryptovaluta ons in staat stellen waarde te beheren en veilig te verzenden naar elkaar, zonder dat een derde partij, zoals een bank, hiervoor nodig is, kunnen we eindelijk waardenetwerken creëren voor (lokale) groepen die betrouwbaar zijn, maar zonder hoge kosten en eindeloze monitoring gepaard gaan. Wanneer wat voor community dan ook het nu eens wordt over het uitgiftebeleid en de bestuursstructuur, kan zij gebruikmaken van interne markten waarin goederen en diensten verhandeld kunnen worden zonder hierbij afhankelijk te zijn van toegang tot nationale valuta.

De eerste gebruiksvoorbeelden van vandaag worden ontwikkeld door early adopters, en we zien al honderden, zo niet duizenden cryptovaluta de markt bestormen en dit worden er elke dag meer. Maar nu de technische barrières voor het maken van een nieuwe valuta worden weggenomen, staan we aan de vooravond van zelfs miljoenen door gebruikers gegenereerde valuta, met elk allerlei verschillende eigenschappen en groottes. Dit komt overeen met de toename van door gebruikers gegenereerde content dat we op zagen komen met Wordpress voor blogs en YouTube voor video’s. Overeenkomstig zal de longtail van waardecreatie een grote variëteit aan monetaire diversiteit en overvloed creëren door de hierdoor toegenomen samenwerking tussen mensen.

In het bedrijfsleven wordt met de ‘longtail’ verwezen naar de content en producten waar weinig vraag naar is en dus weinig verkocht worden, maar die bij elkaar opgeteld weldegelijk een deel van de markt innemen dat zelfs de huidige gecombineerde topproducten overtreft. De geschiedenis van het internet laat zien dat de digitale longtail, de som van alle nicheproducten 2 tot 3 keer de waarde van de topproducten vertegenwoordigt. Denk aan al die Instagram-accounts die niet in de top-1000 van meeste volgers staan, of alle statusupdates die niet viraal zijn gaan. Met cryptovaluta wordt met de longtail verwezen naar de honderden miljarden van potentiele waarde wanneer alle kleine en niche cryptovaluta worden opgeteld, naast die van de paar grote.

Mijn team ontwikkelde voorheen technologie voor lokale valuta. Eén van onze meest succesvolle projecten werd de grootste alternatieve valuta van Israel. De gemeenschap van nieuwe moeders gaven een valuta uit genaamd “Hearts” en stelden duizenden actieve moeders in staat van elkaar te kopen en verkopen door middel van een mobiele app dat gebruikmaakte van een combinatie van een wallet en een betrouwbare P2P-marktplaats. De community genereerde jarenlang honderden transacties per dag waarmee miljoenen aan waarde van hand tot hand gingen, onder andere juwelen, kleding, huishoudwaren en lifestyle-diensten. Toen naar verloop van tijd andere valuta werden gelanceerd, werd het duidelijk dat het gebruik zou toenemen wanneer het mogelijk zou zijn als de valuta in elkaar zouden kunnen worden omgezet. Hierdoor zouden nieuwe producten en diensten buiten het eigen netwerk toegankelijk worden. Veel lokale bedrijven waren zeer bereid hun producten te verkopen voor de communityvaluta van hun klanten, wat het aanbod nog verder zou vergroten, maar er bleef een barrière bestaan doordat de verkregen valuta vaak lastig waren te converteren naar de nationale valuta. Ondanks dat deze valuta waarde creëerden voor hun gebruikers, waren zij te klein om een kritiek handelsvolume en voldoende liquiditeit te bereiken, wat hun potentie beperkte. Dit is de reden dat we nog geen doorbraak hebben gezien in door gebruikers gegenereerde valuta.

Wanneer de technologische barrières beslecht zijn en het liquiditeitsprobleem is opgelost, zal de opkomst van de longtail van door gebruikers gegenereerde valuta’s de grootste longtail in de geschiedenis van het internet kunnen gaan vormen. Omdat het gecombineerde volume niet de winst van haar verschaffer representeert (zoals YouTube’s eigendom van de video-longtail), maar er juist sprake is van collectieve overvloed, gemeten door het gebruik en de marktkapitalisaties van deze valuta’s, zal het direct waarde toevoegen aan de gebruikers. Deze toegang tot divers kapitaal zal kunnen leiden tot een evenwichtigere distributiecurve van welvaart in de maatschappij. En we zullen welvaart niet alleen meten in dollars, euro’s of zelfs bitcoins, maar in de mate waarin goederen en diensten binnen elk netwerk en gemeenschap worden verhandeld, zonder daarbij beperkt te worden door structurele monetaire inefficiënties.

Longtail, Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/l/long-tail.asp

Over Bancor:

Bancor is een Zwitserse non-profit, dat zich richt op het oplossen van liquiditeitsuitdagingen in het verhandelen van assets en het toegankelijk maken van de longtail van door gebruikers gegenereerde valuta. Het Bancor-protocol levert een standaard voor de creatie van smart tokens, dat zorgt voor voortdurende liquiditeit en asynchrone prijsvorming door middel van hun smart-contract, zonder dat hiervoor een exchange nodig is. Smart tokens kunnen ook gebruikt worden om gedecentraliseerde indexfondsen te creëren, wat voorziet in autonome exchangediensten tussen welke tokens in hun asset dan ook. Met de eenvoudige gebruikersinterface kan iedereen nu direct vanuit de webbrowser of mobiel een cryptovaluta of een mandje van valuta creëren en beheren zonder enige benodigde technische kennis vooraf. Bezoek voor meer informatie www.bancor.network

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.