วิธีการติดตั้ง JSHint บน Sublime

JSHint เป็นเครื่องที่คนเขียน JavaScript ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีไว้สำหรับในการ Verify Code ที่ตัวเองเขียนว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ มีข้อผิดพลาด (Defect) ไม่ว่าจะเป็น Syntax Error หรือ Warning

ตัว JSHint ทำงานอยู่บน NodeJS โดยสามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง npm ซึ่งจะกล่าวต่อไปด้านล่าง

JSHint สามารถทำงานบน CommandLine ได้แล้ว ยังรองรับการทำงานได้กับ Editor ผ่าน Plugin ได้แก่ Sublime Atom TextMate Visual Studio VIM

นอกเหนือที่ไปจากนี้ยังสามารถทำงานผ่าน grunt ได้อีกด้วย

สิ่งที่ต้องมี

  • Sublime 2/3
  • Package Control ของ sublime ดูวิธีการติดตั้งได้ ที่นี่
  • NodeJS

ขั้นตอนในการติดตั้ง JSHint บน Sublime

  • ติดตั้ง JSHint ด้วยคำสั่ง
npm install -g jshint
  • ทดสอบใช้ jshint บท CommandLine
jshint file.js
Code ในไฟล์ file.js ที่ขาดเครื่อง semicolon ไป
ผลลัพธ์เมื่อใช้คำสั้ง jshint
  • ติดตั้ง Sublime-JSHint
  • ไปที่เมนูบาร์ Tool > Command Palette… หรือ ctrl + shift + p
  • พิมพ์คำว่า install package กด Enter
  • พิมพ์ค้นหาคำว่า jshint gutter และเลือก JSHint Gutter
  • ใช้งานโดยคลิกขวาเลือก JSHint > Lint Code หรือ ctrl + shift + j

หวังว่าบทความจะเป็นประโยชน์กับ dev ทุกคนนะครับ มีคำถามคอมเม้นด้านล่างได้เลยครับ

ผู้เขียนยินดีรับข้อคิดเห็น และปรับปรุงบทให้ความให้ดีขึ้นครับ