เกเฮนนาเป็นที่ลงโทษเฉพาะผู้ไม่เชื่อ และฟาริสีเท่านั้นใช่ไหมคะ

ถาม: พี่ชายคะ เกเฮนนาเป็นที่ลงโทษเฉพาะผู้ไม่เชื่อ และฟาริสีเท่านั้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ยังไม่สุกงอมและยังไม่ชนะค่ะ

ตอบ: เกเฮนนา คือที่ลงโทษผู้เชื่อที่ไม่สุกงอมในยุคนี้ และชนชาติอิสราเอลที่รักษาพระบัญญัติแต่ไม่ผ่าน และเมื่อพระเยซูกลับมาก่อตั้งอาณาจักรยุคพันปี การลงโทษในเกเฮนนาก็จะเริ่มขึ้น (มธ. 5:22, 29–30; 10:28; 18:9; ลก. 12:5)

ถาม: อ๋อ เกเฮนนาเป็นเพียงที่ทิ้งขยะ ไม่ใช่บึงไฟใช่ไหมคะ

ตอบ: ถ้าเราพบพระคัมภีร์ข้อไหนที่กล่าวว่า “ไฟที่ไม่มีวันดับ” หรือ “บึงไฟ” นั่นคือสถานที่ลงโทษของคนที่จะไม่รอดในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ครับ

ส่วนคำว่า “เกเฮนนา” ก็คือการลงโทษของผู้เชื่อที่ไม่สุกงอม (คริสเตียน) และยิวที่ไม่รับพระเยซูแต่รักษาพระบัญญัติไม่ได้ครับ และไม่เพียงแต่ยิวจะถูกส่งไปเกเฮนนาในยุคพันปี แต่หลายคนยังจะถูกส่งไปที่แดนคนตาย (ฮาเดส — อยู่ใต้สะดือโลก) ในยุคพันปีด้วยครับ (มธ. 11:23 โทษของยิวในวันพิพากษาครั้งแรกในแดนคนตาย)

ปัญหาคือผู้แปลพระคัมภีร์ไม่รู้ว่าความรอดมีสองรอด คือรอดเข้าอาณาจักรสวรรค์ (ยุคพันปี/รอดของจิต — Salvation of the soul) และรอดในวันสุดท้าย (รอดจากบึงไฟ/รอดวิญญาณ — Salvation of the spirit) จึงแปล “เกเฮนนา” ว่าคือนรกทุกข้อ แต่เราต้องเข้าใจว่าเกเฮนนาคือสถานที่ที่ชาวยิวนำขยะมาทิ้งครับ

พระคริสต์เทียมเท็จและลูกน้องของมัน จะเป็นพวกแรกซึ่งถูกส่งไปที่บึงไฟในยุคพันปีก่อนเพื่อนครับ (วว. 19:20)

เกเฮนนาอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มในยุคหน้า และจะไม่มีอีกในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่

ส่วนบึงไฟจะเริ่มมีในยุคพันปี และฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่

ไฟแห่งการทดลองใน 1 คร . 3:12–15 และไฟใน ยน. 15:6 คือไฟแห่งการเผาไหม้ผลงานของผู้เชื่อที่ไม่สุกงอม และการลงโทษผู้เชื่อเหล่านั้นในเกเฮนนาครับ

พระเจ้าจะไม่ลงโทษคริสเตียนในบึงไฟแน่นอน เพราะเราทุกคนที่รอดก็รอดโดยความเชื่อ แต่ความเชื่อที่ไม่ตายแล้ว ก็คือความเชื่อที่มีการกระทำไม่มากก็น้อยครับ ไม่ใช่เชื่อแล้วไม่ทำอะไรเลย แต่ชีวิตพระเจ้าในเขาจะนำเขา เคลื่อนเขา และช่วยเขาให้แสวงหาการเติบโตในชีวิตใหม่นี้ครับ

เรื่องนี้จะเข้าใจยากมาก และถึงแม้เราจะฉลาดมากมายแค่ไหนก็เข้าใจไม่ได้ครับ แต่ถ้าพระบิดาเปิดให้เขาก็จะได้เห็น (มธ. 13:11, 13, 17)

ที่มา