Sự khởi đầu

Chào các bạn. Tôi tên là Kim Hiếu (Hieu Tran) . Một lập trình viên mobile và backend. Công việc chính của tôi hiện tại là product cho canavi.com. Ngoài ra còn viết API sử dụng .NET Core

Tôi đã từng viết khá nhiều blog trước đây. nhưng bây giờ tôi mở blog mới này. Xem như là một sư khởi đầu mới. Blog này sẽ chuyên viết về những vấn đề về kỹ thuật, những khó khăn và tôi gặp phải trong công việc. Bên cạnh đó tôi cũng sẽ cố gắng viết về những điều thú vị mà tôi gặp phải.

Nếu các bạn có vấn đề gì muốn liên hệ cứ email cho mình qua địa chỉ email hi@kimhieu.me