Hotspot: BABO Café

Bovenbeekstraat 28, Arnhem

Deze week waren wij bij het gezellige BABO Café. De koffie wordt geserveerd met een kannetje warm water zodat je zelf de sterkte van je koffie kan bepalen! Super handig én lekker!

Deel jouw favoriete koffieplek met de tags #hotspotsarnhem en #arnhemslievelings op Instagram.

Like what you read? Give Binnenstad Arnhem a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.