Hotspot: MAMS coffee & more

Willemsplein 45, Arnhem

Wij zijn nu ook te vinden op Instagram via @binnenstadarnhem en elke woensdag delen wij een leuke plek om koffie te drinken. Vandaag is dat hotspot MAMS coffee & more. Volg ons en deel jouw favoriete koffieplek online met de tags #hotspotsarnhem en #arnhemslievelings

Like what you read? Give Binnenstad Arnhem a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.