Shoppen in Arnhem

Dames opgelet! Elke week laten we diverse Arnhemse winkels zien, het thema van deze week: Damesmode. Wij bezochten Jones Arnhem, Guts & Gusto, Sylver en OSKA. Bekijk de foto’s om een impressie te krijgen van de winkel en kom een keer langs om ze in het echt te bekijken. Het adres vind je in de beschrijving van de foto.

Jones Arnhem, Eiland 6, Arnhem
Sylver, Bakkerstraat 20, Arnhem
Guts & Gusto, Hemelrijk 9, Arnhem
Oska, Bakkerstraat 12, Arnhem
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.