GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI İÇİN MENTORNITY

Mentornity sistemi, girişim merkezlerindeki ( hızlandırıcı, kuluçka, teknopark ) mentorluk faaliyetlerinin mentorlar, girişimler ve yönetim için daha verimli, ölçülebilir ve kolay yönetilebilir olmasını sağlar.

60'tan fazla program Mentornity ile yürütülüyor!

Mentornity, özelliklerini girişim merkezine göre hemen değiştirebilir.


1) Kuluçkaya / hızlandırıcıya özel Mentornity alanı anında açılır :


2) Programa dahil olacak kişiler sisteme eklenir. ( Tek tek veya Excel ile toplu olarak )


3) Sistem, kurum hakkında bilgi veren ve program kurallarını anlatan bir kullanıcı davetiye sayfası gönderir.


4) Kullanıcılar, yönetimin belirlediği role göre profillerini tamamlar.

Girişimciler ayrıca girişim sayfalarını oluşturur ve ekip arkadaşlarını takıma ekler.

5) Mentorlar görüşmek için müsait olduğu zamanları, nerede ve nasıl görüşeceklerini sisteme eklerler.

Mentorlar müsait zaman eklediklerinde onları takip eden girişimlere ve daha önce görüştüğü girişimlere “e-posta bildirimi” gönderilir. Aynı zamanda “Mentorlar” sayfasında uzmanlık alanlarına göre listelenirler.

6) Mentorluk görüşmeleri bir mekanda buluşarak veya online olarak gerçekleşir.

Mentorlar ve girişimciler görüşme sayfaları ile görüşme öncesi ve görüşme sonrası notlar alabilir, sorular sorabilirler. Hatta gizli notlar alarak bunu özel bilgi veya yönetime bildirim vermek için kullanabilirler.

Bu sayede ön tanışma, soru sorma gibi bölümleri görüşmeden önce online yapılır ve görüşme daha verimli geçer.

Mentor ve girişimci, görüşme hakkında puanlama ve değerlendirme yapar :

Tüm puan ve yorumlar sadece yönetimin gördüğü bir sayfada listelenir.


7) Yönetim tüm gelişmeleri bir akış üzerinden takip eder.


8) Dashboard (Gösterge Paneli) ile yönetim tüm gelişmelerin özetini bir bakışta görebilir.


9) İstatistikler sayfası ile hangi mentor hangi girişim ile kaç defa, ne zaman görüşmüş, iptal olmuşsa ne zaman ve nedenleri, organizasyonda toplam kaç saat ve kaç defa görüşme gerçekleşmiş gibi bilgiler alınabilir.

Bu istatistikler, mentor uzmanlık alanına göre, girişime göre filtrelenebilir.
* İstatistikler Google E-tablolar ve Excel tablolarına kolayca yapıştırılıp istenilen şekilde derlenebilir.

10) Mentor ve girişim profillerinde, görüşmeler, görüşme notları ve bildirimleri incelenebilir.

Yukarıdaki 10 adım sayesinde bir girişimcilik programındaki yönetim, eşleştirme, görüşme planlama, iletişim, ölçme ve raporlama ihtiyaçlarını Mentornity ile yürütmek mümkündür.

Mentornity ile koçluk, danışmanlık ve mentorluk programınızı hemen yürütmeye başlayabilirsiniz.


ODI ( İNGİLTERE ) The Open Data Institute

ODI, Dünya çapındaki mentorluk programlarını Mentornity ile yürütüyor.
  • ODI iş dünyasının sesini İngiliz Hükümetine ileten, gelişim ve mentorluk programları yürüten önemli bir kurum.
  • Bir özelliği de kurucularının World Wide Web (www)’nin mucidi Sir Tim Berners-Lee ve yapay zeka duayeni Sir Nigel Shadbolt olması.

İTÜ ÇEKİRDEK


İTÜ Çekirdek Tüm Mentorluk Süreçleri Mentornity ile Yürütüyor!

Galata Business Angels GBA Mentor Clinic Etkinliğini Mentornity İle Yönetiyor!

Hemen siz de girişimcilik programınızdaki mentorluk süreçlerinizi Mentornity ile daha etkili yönetin!


Like what you read? Give mentornity a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.