Један од знакова препознавањња Сазвежђа З

Нишлија најбољи гљивар међу лекарима

Далиборка АЛИХОЏИЋ | 19. фебруар 2017. 16:30 | Коментара: 0

Неуропсихијатар Војин Лилић пронашао начин да побегне од тешког позива

Сваки слободан тренутак проводи у природи

КАО неуропсихијатар Специјалне болнице у Топоници познаје га “армија” пацијената, јер више од 30 година заједно с њима бије битке за излазак из мрака болести. Своју светлост и бег од тешког позива доктор Војин Лилић је пронашао у природи, па је један од највреднијих гљивара у нишком Гљиварском друштву. Он је и први лауреат “Најгљивар године”.

- Скрећем вам пажњу да то није награда за најбољег познаваоца гљива, јер ја то сигурно нисам. У Гљиварском друштву Ниш има бар десет чланова који су у томе бољи. Али ја сам показао да је моја љубав према природи, шуми и гљивама заиста ванредна — скроман је доктор Војин.

Члан Друштва постао је тек пре три и по године, а признање му је припало по званичном образложењу да је током прошле године имао највећи број излазака на терен и највећи број интересантних гљиварских налаза, а уз то је успео да све то правилно документује фотографијама и подацима с терена.

- За три и по године начинио сам 527 “Гљиварења у рају”. Немојте да вас наслов збуни. Управо бавећи се овим хобијем схватио сам неколико изузетно важних ствари: да ће ме контакт с природом спасти од тешког посла, градског сивила и ружноће које поприлично има свуда око нас, и да не смем да пропустим да схватим колико смо даровани природним лепотама, стварним и јединим рајем који, нажалост, многи и не виде. Кад сте толико често у шуми, видите фантастичне ствари, а онда “проради” и фото-апарат и схватите да је предивно кад део те лепоте заувек забележите — не крије своје одушевљење доктор Лилић.

Како каже, у свет гљиварења уписао се и по открићу рђасте чашице.

- Захвалан сам Дејану Стојановићу Змају, човеку ванредног знања о природи, који је први идентификовао мој налаз и јавио ми да је први у Србији.

ПРОЦВАТ ДРУШТВА

ГЉИВАРСКО друштво Ниш основано је почетком 2011, а последњих година доживљава прави процват, јер прераста у једну од највећих организација које окупљају заљубљенике у природу и њене лепоте. Ентузијасти на челу с председником Марјаном Куштером велику пажњу посвећују едукацији и неуморно држе предавања у основним и средњим школама на читавом југу Србије.

АУТОР “ПСИХИЈАТРИЈЕ”

ЛИЛИЋ је познат и као аутор књиге “Психијатрија (информационо-комуникациони приступ)”, која је од 2015. године доживела седам издања. Допуњено издање у електронској форми може се преузети на сајту Заједнице клубова лечених алкохоличара Србије. Написао је и роман “Сјај звезде падалице” (2012) и књигу афоризама.

* Војин Лилић и Марјан Куштер


Originally published at www.novosti.rs on January 18, 1970.

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Newspapers Ecumenical

Written by

Васељенске новине

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade