ПАРАДОКС КЊИЖЕВНЕ ЛУСТРАЦИЈЕ

БРАНИЧЕВО,часопис за књижевност и културу, број 5–6/2011, тематски двоброј посвећен парадоксу књижевне лустрације у српској књижевности и култури. На 360 стр. У оквиру овог темата, поред осталог, штампана је (безмало) и читава књига М. Л. БЕЛАТУКАДРУЗА (алиас М. Лукића), “ПРОВАЛИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ или разарање бастиона и бетона официјелне књижевности” (изводи), стр. 100–360.

предња страна овог књижевног часописа (главни уредник песник Александар Лукић (1957- )