SMAK SVETA će biti 23. aprila, OVO je DOKAZ i ima veze sa Srbijom - STRAVIČNO UPOZORENJE:

13.04.2018. • 08:47 Srbija Danas/Srpski telegraf

Proroci se usaglasili

Svet i sve na njemu bi moglo da nestane 23. aprila, predviđaju teoretičari zavera, i to usred ratnih zavera na Bliskom istoku između Amerike i Rusije, koje prete da svet uvedu u Treći svetski rat. Kako se navodi, baš toga dana Zemlji će se približiti misteriozna lutajuća planeta Nibiru, koja svojim delovanjem može da izazove dramatične sukobe na našoj planeti i apokaliptične scene kakve nisu zabeležene.

- U aprilu će doći do smaka sveta. Kraj sveta pratiće pojava Antihrista, dolazak planete Nibiru i početak Trećeg svetskog rata — veruje propovednik Dejvid Mid upozoravajući da nam je kraj blizu, jer će se 23. aprila na nebu formirati konstelacija Meseca, Sunca i Jupitera i doći do vaznesenja svih ljudi na Zemlji.

To dramatično predviđanje dodatno je raspirilo strah među ljudima s obzirom na to da se ono poklopilo sa stravičnom eskalacijom odnosa svetskih sila u vezi sa situacijom u Siriji, kao i izmeštanjem najmoćnijeg oružja u neposrednom okruženju te zemlje. Osim toga, mnogi su još ranije strepeli od misteriozne Nibiru ili Planete Iks, jer ju je veliki bro jautora već povezivao sa apokalipsom svega živog na Zemlji. Zbog toga su postojali izveštaji da se brojni Nemci, kao i stanovnici drugih evropskih država, ali i Amerike, pripremaju za najgore snabdevanjem namirnica i obezbeđivanjem domova.

Sve to dešavalo se uprkos upozorenjima američke agencije NASA da Nibiru neće dovesti do smaka sveta.

- Neće doći do sudara Zemlje sa Planetom Iks — rečeno je ranije iz Agencije.

Inače, najave apokalipse koje su se vezivale za Nibiru postojale su i ranije, kao i predviđanja smaka sveta koji će uslediti usled Trećeg svetskog rata. Tako je i čuvena Bugarka Baba Vanga, koja je umrla 1996. godine, predvidela da će događaji u Siriji prouzrokovati planetarni sukob, a da će mu prethoditi navodni napad hemijskim oružjem. Ona je najavila i dolazak Donalda Trampa na čelo Amerike, uz naglasak da će on svoju zemlju baciti na kolena. Slično je i najpoznatiji prorok Nostradamus predvideo dolazak velikog rata kroz nejasne stihove.

OPTUŽILI MIŠEVE: Evo kojim rečima su POLICAJCI objasnili nestanak DROGE iz policijskog skladišta

- Kraljevstvo straha će doći k onima u Evropi, vatra i mač će uništiti njihove gradove. Krv će teći, glad svuda, milost nikome — napisao je on još u 16. veku.

Interesantno je da je i Miloš Tarabić iz čuvene srpske proročke porodice iz sela Kremno, predvideo početak velikog rata koji će dugo trajati. On je, međutim, predvideo da će Srbija biti Nojeva barka koja će milionima pružiti utočište.


Originally published at www.srbijadanas.com on April 13, 2018.

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Newspapers Ecumenical

Written by

Васељенске новине

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade