знаци препознавања Сазвежђа З

U DALJINAMA

Motiv iz Bukovice u Dalmatinskoj zagori (fotos poslala autorka)

U daljinama zovu me korijeni moga postanka,

moja sudbina davno određena

krvlju mojih djedova što traju

i nose me životom davno rascvalim

i prožimaju se u mojoj djeci i imenu našem,

ponosnom gorštačkom lozom,mekim srcem

i dušom željnom ljubavi od svog začetka

i čeznućima za vječitom slobodom.

Jovanka Babić Jelovac