7. Hvordan selge deg med Twitter

“Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself.”
- Groucho Marx

- Hva er Twitter?
- Hvorfor bruke Twitter?
- Hvordan bruke Twitter?
- Hvordan sette opp en profil?
- Hvordan bruke Twitter til å markedsføre deg selv?

Hva er Twitter?

Twitter er et sosialt nettverk, en mikroblogg hvor man kan skrive korte meldinger på nettet.

Denne teksten var på 91 tegn. Maks lengde for en tekst på Twitter er 140 tegn.

Hvorfor bruke Twitter?

Twitter har over 500 millioner brukere. Det er omtrent 7% av jordas befolkning. Hver dag blir det tvitret ca. 200 millioner tweets.

Twitter er et uhyre viktig verktøy hvis du skal selge deg selv. Du kan bruke Twitter til å markedsføre deg selv, følge med på hva som skjer innenfor ditt felt, kommunisere med dine følger og ikke-følgere. En aktiv Twitter-konto er noe som fremtidige arbeidsgivere setter pris på når det googler deg før et jobbintervju.

Hvordan bruke Twitter?

- La deg inspirere av andre twitter-brukere, eller bruk Twitter til konkurrentovervåkning.

- Fortell din historie. Bruk anekdoter.

- Etabler deg som ekspert på ditt område.

- Markedsfør og kultiver ditt personlige varemerke.

- Direkte kommunikasjon med mulige klienter og arbeidsgivere. Vis dem at du behersker dette mediet.

- Bruk Twitter til å finne ut hva som skjer innenfor ditt felt. Hvis du arbeider med digital markedsføring så bør du følge kontoer som gir deg nyttige tips når det gjelder dette.

- Konkurrentovervåkning. Hva gjør dine konkurrenter? Hvordan bruker de Twitter? Kan du lære noe av dem?

- Finn personer som deler din lidenskap.

Hvordan sette opp en profil?

Bruk et portrettfoto av deg. Unngå å bruke en logo. Husk at du skal gjøre det personlig. Når du velger et bilde tenk på at dette er et bilde som skal få folk til å huske deg.

Finn interessante personer eller bedrifter å følge på Twitter. Du kan bruke http://search.twitter.com for å finne personer som deler dine interesser. Noen ganger følger de deg tilbake. Introduser gjerne deg selv, uten å være for selgende. Gjør deg interessant.

Importer dine epost-kontakter for å finne ut om dine kontakter også er på Twitter.

Så er du klar til å tvitre. Vær positiv, vis takknemlighet, unngå å være troll. Respekter andre for deres meninger.

Retweeting er også en måte å vise oppmerksomhet på. Hvis du ser noe interessant, så kan du dele innholdet på din tidslinje, gjerne med en kommentar. Finner du noe som du vil dele med bestemte personer, så kan du henvende deg direkte til vedkommende ved å bruke @ibaard (som er min Twitter-konto).

Twitter fins for de fleste plattformer, iPhone, Android, Mac, PC etc.

Hvordan bruke Twitter til å markedsføre deg selv?

1. Vær deg selv på Twitter

2. Finn en fin balanse mellom hva som er nyttig og hva som er markedsføring av deg selv. Forholdet bør være 75% nyttig innhold og 25% selvpromotering.

3. Endre ikke ditt profilbilde hele tiden. Bildet er en viktig del av markedsføringen. Det vil være som om Cola skulle endre sin logo hele tiden.

4. Content is king.

5. Finn følgere — behold følgerne.

Like what you read? Give Baard O. Hansen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.