Hyperledger’a Giriş

Hyperledger Hakkında

Bu Dökümanın Amacı

Hedef Kitle

İçerik

Teşekkür

Giriş

Blok Zincir İçin Neden Açık Kaynak?

Kurumsal Blok Zinciri için Sera

Şekil 1: Hyperledger Sera Yapısı

Hyperledger Tasarım Felsefesi

Şekil 2: Hyperledger Tasarım Bileşenleri

Gerekli Kullanım Durumları

Şekil 3: Ticaret Sonrası İşlemlerde Blok zincirsiz Vs. Blok zincirli
Şekil 4: Blok zincir doktorları hızlı ve güvenli bir şekilde belgelendirir.
Şekil 5: Block zincir ile taşınabilir kimlikleri kontrol etme
Şekil 6: Deniz ürünleri tedarik zincirinin karmaşıklığı. Kaynak: Advancing Traceability in the Seafood Industry, FishWise
Şekil 7: Hyperledger Sawtooth ile okyanustan sofraya ürün takibi

Mevcut Projeler: Altyapılar

Tablo 1: Hyperledger altyapılarının özeti
hyperledger iroha ile ilgili görsel sonucu
hyperledger sawtooth ile ilgili görsel sonucu

Güncel Projeler: Araçlar

Tablo 2: Hyperledger Araçlarının Özeti

Uzun Süreli Vizyon

Sonuç

Notlar

--

--

Hyperledger teknolojisi resmi dökümanları Türkçe çevirileri, son gelişmeler, eğitim ve sertifika programları, iş fırsatları ve daha fazlası.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store