İnsanlık Gündemi

gezegen üzerindekilerin ortak hikayesi

Aslında hepimiz aynı yaşamı sürüyoruz.

Aynı gökyüzünün altında hepimiz eşitiz gibi şairane bir tavır takınmayacağım.

Nitekim — malesef — şartlarda eşit olduğumuzu söyleyemeyiz.

Fakat keşke eşit olabilseydik diye düşünenlerin kavgası umutla devam edecek.

Hepimiz aynı yaşamı sürüyoruz çünkü şartlarımız eşit olmasa da hikayelerimiz o kadar çok benzeşiyor ki.

Bir tarafta barış diğerinde savaş olabilir. Bir taraf zengin, diğeri ekmeğe muhtaç, biri eğitimin en üst adımlarında diğeri ise tek bir harf bile bilmiyor olabilir…

Bazıları doğanın tadını dibine kadar çıkarabilirken, bir kısmı betonlara tıkılmış güneşi bile göremiyor olabilir.

Ya da özgürce sevişenlerle, kadın ve erkeğin arasına aşılmaz duvarları örmüşlerin tezatlığını hissederiz yer yüzünde.

Kilometreler ötede bir çocuk uzaya gitme hayalleri kurarken, bir diğeri belki de karnı aç uyumaya çalışıyordur.

Fakat inanın hepimiz eninde sonunda aynı hikayelerin içine düşüyoruz.

Çalışma hayatı denen çarkın dişleri arasında kişiliğimizi unutuyoruz mesela.

Devletlerimizi yönetmesi gereken siyaset ile birbirimize düşmanlaşıyoruz.

Yalan yanlış paylaşımlarla gaza geliyoruz.

Eğer erkeksek bir türlü kadınların hayattaki yerini kabullenemiyoruz, eğer kadınsak şiddete boyun eğmeyi normal sayabiliyoruz.

Trol dili, yandaşlık, zengine cömert, fakire pinti bir hukuk, rant için en ufak doğa kırıntısını bile biçmeye ant içmiş anlayış, ve kendi bugününü düşünmekten insanlığın yarınını unutmuş toplumlar hepimizin ortak derdi değil mi?

İnsanlık Gündemi bu hikayelerin adresi.

Dili döndüğünce, kelimeleri yettiğince, hikayelerimizin yaşadığımız ülkelerle sınırlı olmadığını anlatmaya çalışıyor...

Ve kaderlerimizin ayrı yazılmadığını.

İnsanlık Gündemi’ni takip edin. Sadece takiple yetinmeyin sorgulayın, yorumlayın, paylaşın.

Öncelikle insan olduğumuzu birbirimize hatırlatmamız lazım!

Like what you read? Give Umit Oner a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.