Alþjóðleg sókn sprotafyrirtækja fær byr undir báða vængi

Lykilaðilar í sprotaumhverfinu á Norðurlöndunum skrifa undir stefnuyfirlýsingu.

Á miðvikudag komu saman á fundi í Kaupmannahöfn lykilaðilar í stuðningsumhverfi sprotafyrirtækja á Norðurlöndunum og skrifuðu undir stefnulýsingu sem rammar inn áður óformlegt samstarf okkar á milli.

Stefnumiðuðu samstarfi er ætlað að vera vettvangur fyrir aukna tengslamyndun, miðlun þekkingar, skilgreinda árangursmælikvarða og styrkja enn frekar ásýnd og ímynd norræna tækni- og sprotaumhverfisins á alþjóðavísu.

Undanfarin ár höfum við unnið markvisst að því að efla samstarf íslenska sprotasamfélagsins við hin Norðurlöndin í því skyni að auka aðgengi að erlendu fjármagni, laða að erlenda sérfræðinga og styðja alþjóðlega sókn sprotafyrirtækja. Undir því flaggi höfum við m.a. farið með yfir 70 íslensk sprotafyrirtæki til staða á borð við San Francisco, New York, Shanghai og annarra borga sem taldar eru vera mekka frumkvöðlastarfs. Þannig fá fyrirtækin kraftinn beint í æð og átta sig gjarnan fljótt á því að þau þurfa að gefa vel í til að verða samkeppnishæf á alþjóðamarkaði.

Hópurinn hefur farið fram undir myllumerkinu #NordicMade frá árinu 2015 eftir að samstarfinu var formlega hrint af stað með bjölluhringingu í OMX Kauphöllinni í New York. Átakinu var ætlað að safna saman á einn stað fréttum af fjármögnun og starfsemi norrænna sprotafyrtækja og vekja athylgi alþjóðlegra fjárfesta og fjölmiðla.

Stefnuyfirlýsingin var samþykkt af hátt í 20 aðilum sem fóstra umhverfi nýsköpunar á Norðurlöndunum, þ.á.m. Icelandic Startups, Slush; einni stærstu tækniráðstefnu Evrópu, SUP46 frá Stokkhólmi og The Nordic Web, einni helstu fréttaveitu um fjármögnun og starfsemi sprotafyrirtækja af Norðurlöndunum.

Á næstu vikum verður unnið að formlegu skipulagi samstarfsins.

“Við munum kanna möguleikann á því að ráða einstakling til að stýra sameiginlegri starfsemi okkar og koma á fót sérstakri stjórn skipaðri fulltrúum allra Norðurlandanna,” sagði Neil Murray, stofnandi og ritstjóri The Nordic Web í viðtali við Business Insider Nordic í gær.

Formlegt samstarf miðar m.a. að því að

  • Vekja áhuga erlendra sérfræðinga á að starfa á Norðurlöndunum
  • Bæta aðgengi sprotafyrirtækja að fjármagni
  • Styðja alþjóðlega sókn sprotafyrirtækja
  • Samræma vinnuaðferðir og miðla þekkingu
  • Byggja upp samfélag sprota á Norðurlöndunum undir einum hatti

Til lengri tíma litið getur formlegt samstarf sem þetta orðið mikilvæg rödd frumkvöðla gagnvart stjórnvöldum um bætt rekstrarumhverfi og starfsskilyrði, en til að byrja með munum við leggja áherslu á að halda áfram því góða starfi sem hefur unnist í tengslum við ímynd og alþjóðlegt markaðsstarf, en fjárfesting í norrænum fyrirtækjum hefur vaxið undanfarin ár, auk þess sem mörg af stærstu tæknifæyrirtækjum heims koma frá þessu svæði, s.s. Spotify, Skype, Klarna, Unity o.fl.

Næsti fundur okkar fer fram þann 26. apríl í Osló og hefur ákveðnum verkþáttum verið útdeilt á meðal aðila fram að því. Á næstu dögum komum við jafnframt til með að opna fyrir skráningar á sérstakan #NordicMade viðburði í San Francisco sem ráðgert er að fari fram í byrjun apríl, en við munum veita þremur sprotafyrirtækjum frá hverjum Norðurlandi ferðastyrk af því tilefni. Við hlökkum til að halda sprotasamfélaginu á Íslandi upplýstu um árangur samstarfsins og næstu skref.

Tengt efni:

  • Nordic Innovation. NordicMade formalized: #NordicMade gets formalised — 17 startup organisations commit to boost the Nordic startup and tech community.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Salóme Guðmundsd’s story.