วิธีตั้งเวลาไทยบนเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu ด้วย Command Line

เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนที่เช่าพื้นที่ Server กับผู้ให้บริการ Hosting อยู่แล้ว เพราะผู้ให้บริการ Hosting ส่วนใหญ่ก็ตั้งค่าเวลามาให้ตรงกับประเทศที่ลูกค้าใช้งาน

แต่สำหรับใครที่ลงมือทำเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu ด้วยตัวเอง อาจจะเจอปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรง ซึ่งดูเหมือนจะเล็ก ๆ แต่จริง ๆ แล้วมันยิ่งใหญ่มากกกกกก

เรามาเช็คกันก่อนครับว่าเวลาบน Server ของเราตรงกับชาวบ้านชาวช่องเขาหรือป่าว เปิด Putty หรือ Teminal แล้ว SSH เข้า server ของคุณเลยครับ แล้วพิมพ์คำสั่ง date เพื่อแสดงเวลาตอนนี้บน Server

จากตัวอย่างจะเห็นเลยว่าเวลาตอนนี้เป็นเวลาของ EST ซึ่งแตกต่างจากบ้านเราไปไกลเลยทีเดียว เอาละทีนี้ก็มาตั้งค่าเวลากันใหม่เลยดีกว่า คำสั่งที่ใช้คือ

sudo dpkg-reconfigure tzdata

จะเจอหน้าตากราฟิกส์มาให้เราตั้งค่าใหม่ ใครจะตั้งค่าเป็นเวลาไทยก็เลือก Geographic area เป็น Asia แล้ว Enter ต่อไป

เลือก Time zone เลยจ้าา เวลาไทยก็เลือก Bangkok กด OK หรือ Enter ซะก็เรียบร้อยแล้วครับ

มาเช็คกันอีกรอบว่าเวลาตรงหรือยัง? ใช้คำสั่งเดิมคือ date นี่แหละ

เวลาตรงแล้วนะ… จบข่าว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.